Beth yw Effaith Strategaethau Micro vs Dylanwadwyr

Mae marchnata dylanwadwyr yn gorwedd rhywle rhwng y cydweithiwr ar lafar gwlad yr ydych yn ymddiried ynddo a'r hysbyseb â thâl a roddwch ar wefan. Yn aml mae gan ddylanwadwyr allu mawr i godi ymwybyddiaeth ond maent yn amrywio yn eu gallu i ddylanwadu ar ragolygon ar benderfyniad prynu. Er ei bod yn strategaeth fwy bwriadol, atyniadol i gyrraedd eich cynulleidfa graidd nag hysbyseb baner, mae marchnata dylanwadwyr yn parhau i gynyddu poblogrwydd. Fodd bynnag, mae gwrthdaro ynghylch a yw eich buddsoddiad mewn dylanwadwr