Beth yw caniatâd mynegedig yn erbyn caniatâd ymhlyg?

Mae Canada yn camu ymlaen i wella ei rheoliadau ar SPAM a'r canllawiau y mae'n rhaid i fusnesau gadw atynt wrth anfon eu cyfathrebiadau e-bost â Deddfwriaeth Gwrth-SPAM Canada (CASL) newydd. Gan arbenigwyr cyflenwi yr wyf wedi siarad â nhw, nid yw'r ddeddfwriaeth mor glir â hynny - ac yn bersonol rwy'n credu ei bod yn rhyfedd bod gennym lywodraethau cenedlaethol yn ymyrryd â materion byd-eang. Dychmygwch pan gawn ychydig gannoedd o lywodraethau gwahanol yn ysgrifennu eu deddfwriaeth eu hunain ... yn gwbl amhosibl.