10 Tueddiad Defnyddwyr yn 2017… Gyda Rhybudd!

Rwy'n gwybod ei bod hi'n fis Chwefror ond nid ydym yn hollol barod i ollwng gafael ar y data tueddiadau a ragwelir ar gyfer y flwyddyn i ddod. Mae'r ymchwil hon ar dueddiadau defnyddwyr o'r GlobalWebIndex yn benysgafn o ran amrywiaeth a chwmpas y newidiadau yn ymddygiad defnyddwyr. Mae Adroddiad Tueddiadau 17 hyd yn oed yn rhybuddio y gallai cwymp cyd-destun fel y'i gelwir eleni ledaenu o'r cyfryngau cymdeithasol mawr i apiau negeseuon wrth iddynt ychwanegu ymarferoldeb - ac mae defnyddwyr yn rhoi'r gorau i ymgysylltu. Yn ôl yn 2012, y cyfartaledd

Cydlynu Marchnata Byd-eang ar gyfer Un Brand mewn 23 Gwlad

Fel brand byd-eang, nid oes gennych un gynulleidfa fyd-eang. Mae eich cynulleidfa yn cynnwys nifer o gynulleidfaoedd rhanbarthol a lleol. Ac o fewn pob un o'r cynulleidfaoedd hynny mae straeon penodol i'w dal a'u hadrodd. Nid yw'r straeon hynny'n ymddangos yn hudol yn unig. Rhaid cael menter i ddod o hyd iddynt, eu dal, ac yna eu rhannu. Mae'n cymryd cyfathrebu a chydweithio. Pan fydd yn digwydd, mae'n offeryn pwerus i gysylltu'ch brand â'ch cynulleidfaoedd penodol. Felly sut ydych chi

Cloudwords: Marchnata Byd-eang i Gynhyrchu Galw a Gyrru Twf

Er mwyn i gwmnïau gynhyrchu galw a thyfu'n fyd-eang, mae angen iddynt siarad 12 iaith i gyfathrebu ag 80% o'u cynulleidfaoedd targed. Gan fod mwy na 50% o'r refeniw ar gyfer cwmnïau'r UD yn dod gan gwsmeriaid byd-eang, mae'r diwydiant cynnwys #localization a #translation $ 39 + biliwn yn rhan annatod o ysgogi ymgysylltiad cwsmeriaid mewn marchnadoedd byd-eang. Fodd bynnag, mae cwmnïau sydd angen cyfieithu eu deunyddiau marchnata yn gyflym ac ehangu'n rhyngwladol yn wynebu her fawr: eu

SDL: Rhannwch Negeseuon Unedig â'ch Cwsmeriaid Byd-eang

Heddiw, mae marchnatwyr sy'n chwilio am y ffordd gyflymaf a doethaf i reoli profiad eu cwsmeriaid yn troi eu pennau tuag at y cwmwl. Mae hyn yn caniatáu i'r holl ddata cwsmeriaid lifo i mewn ac allan o systemau marchnata yn ddi-dor. Mae hefyd yn golygu bod proffiliau cwsmeriaid yn diweddaru’n gyson a bod setiau data cwsmeriaid yn cael eu creu’n awtomatig mewn amser real, gan ddarparu golwg gwbl integredig o ryngweithio cwsmeriaid ar draws menter brand. SDL, crewyr y Cwmwl Profiad Cwsmer (CXC),

Yr Unig Ddarparwr Gwasanaeth E-bost Gwirioneddol Fyd-eang

SYLWCH: Mae e-bost bellach yn rhan o SmartFocus. Er ei bod yn wir bod arwyr ein tref enedigol, ExactTarget, bellach wedi'u hehangu i'r Deyrnas Unedig ac Awstralia, maent yn dal yn weddol gyfyngedig i wledydd Saesneg eu hiaith. Yn gynharach eleni, cawsom gyfle anhygoel i gwrdd â thîm arweinyddiaeth talentog E-bost. Wedi'i ganoli yn Clichy, Ffrainc (ychydig y tu allan i Baris), mae'n bosibl mai E-bost yw'r unig ddarparwr gwasanaeth e-bost byd-eang. Gellir rhedeg eu rhyngwyneb defnyddiwr yn Saesneg yr UD, y DU