Marchnata a Hysbysebu Agosrwydd: Y Dechnoleg a Thactegau

Cyn gynted ag y byddaf yn cerdded i mewn i'm cadwyn Kroger (archfarchnad) leol, edrychaf i lawr ar fy ffôn ac mae'r ap yn fy rhybuddio lle y gallaf naill ai popio fy nghod bar Kroger Savings i'w wirio neu gallaf agor yr ap i chwilio a dod o hyd i eitemau ynddo yr eiliau. Pan fyddaf yn ymweld â siop Verizon, mae fy ap yn fy rhybuddio gyda dolen i fewngofnodi cyn i mi hyd yn oed fynd allan o'r car. Dyma ddau

Y Gweithgareddau Marchnata Ar-lein Uchaf ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig eu Maint

Mae Emarsys, un o brif ddarparwyr meddalwedd marchnata cwmwl ar gyfer cwmnïau B2C, wedi rhyddhau canlyniadau ei arolwg personol ac ar-lein o 254 o weithwyr proffesiynol manwerthu a gyhoeddwyd mewn partneriaeth â WBR Digital. Ymhlith y canfyddiadau allweddol mae SMBs (mae busnesau sydd â refeniw o $ 100 miliwn neu lai) mewn manwerthu B2C yn datblygu strategaethau omnichannel o amgylch llwyddiant profedig, yn treulio mwy o amser yn paratoi ar gyfer y tymor siopa gwyliau critigol, ac yn ceisio dod â thechnoleg fwy datblygedig i'r amlwg, a cadw i fyny

10 Budd Mae Pob Busnes Bach yn Sylweddoli gyda Strategaeth Farchnata Ddigidol

Gwnaethom gyfweld â Scott Brinker am ei Gynhadledd Technoleg Marchnata sydd ar ddod, Martech. Un o'r pethau y bûm yn eu trafod oedd nifer y busnesau nad ydyn nhw'n defnyddio strategaethau oherwydd bod eu strategaeth gyfredol yn gweithio. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y gall cwmnïau sydd, er enghraifft, cwsmeriaid ar lafar gwlad, fod â busnes cynyddol a llewyrchus. Ond nid yw hynny'n golygu na fydd strategaeth farchnata ddigidol yn eu helpu. Gall strategaeth farchnata ddigidol gynorthwyo eu rhagolygon wrth ymchwilio i'r

Cynnydd y SMB Blaengar

Rhan o gydnabod y cyfle i farchnata yw deall sut mae'ch cwsmeriaid yn defnyddio'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau. Mae ein gweithlu'n newid yn ddramatig yn y segment busnesau bach a chanolig (SMB). Os yw'ch busnes yn gwasanaethu SMB's, mae'n rhaid i chi sicrhau bod y gweithlu o bell a'r offer cydweithredu ar gael i drosoli'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau yn llawn. Os ydych chi'n B2C, deallwch fod oriau gwaith yn newid a bod arferion prynu yn newid. Tra bod allfeydd manwerthu yn gwasanaethu

10 Arfer Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Marchnata B2B

Ym mis Awst, anfonodd Softchoice arolwg at eu cwsmeriaid a derbyniodd 1,444 o ymatebion wedi'u cwblhau yn cynrychioli mwy na 1,200 o fusnesau bach a chanolig (SMB), menter, sector cyhoeddus a sefydliadau addysgol. Roedd 71% o'r ymatebwyr mewn TG ac yn y bôn roedd y sampl yn 50 y cant o sefydliadau'r UD a 50 y cant o Ganada - mor gynrychioliadol iawn o dirwedd fusnes Gogledd America. Un agwedd ar y cyflwyniad a ddylai sgrechian allan yw cynrychiolaeth Wordle o'r sylwadau: Perthnasol