Marchnata a Hysbysebu Agosrwydd: Y Dechnoleg a Thactegau

Cyn gynted ag y byddaf yn cerdded i mewn i'm cadwyn Kroger (archfarchnad) leol, edrychaf i lawr ar fy ffôn ac mae'r ap yn fy rhybuddio lle y gallaf naill ai popio fy nghod bar Kroger Savings i'w wirio neu gallaf agor yr ap i chwilio a dod o hyd i eitemau ynddo yr eiliau. Pan fyddaf yn ymweld â siop Verizon, mae fy ap yn fy rhybuddio gyda dolen i fewngofnodi cyn i mi hyd yn oed fynd allan o'r car. Dyma ddau

Canllaw i Fusnesau Bach Hysbysebu ar Facebook

Mae'r gallu i fusnesau adeiladu cynulleidfa yn organig a marchnata iddynt ar Facebook wedi dirwyn i ben i raddau helaeth. Nid yw hynny'n golygu nad yw Facebook yn adnodd hysbysebu â thâl gwych, serch hynny. Gyda bron pob darpar brynwr rydych chi'n ceisio ei gyrraedd mewn un platfform, a'r gallu i'w targedu'n derfynol a'u cyrraedd, gall hysbysebu ar Facebook yrru llawer o alw am eich busnes bach. Pam Mae Busnesau Bach yn Hysbysebu ar Facebook 95% o

Y Gweithgareddau Marchnata Ar-lein Uchaf ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig eu Maint

Mae Emarsys, un o brif ddarparwyr meddalwedd marchnata cwmwl ar gyfer cwmnïau B2C, wedi rhyddhau canlyniadau ei arolwg personol ac ar-lein o 254 o weithwyr proffesiynol manwerthu a gyhoeddwyd mewn partneriaeth â WBR Digital. Ymhlith y canfyddiadau allweddol mae SMBs (mae busnesau sydd â refeniw o $ 100 miliwn neu lai) mewn manwerthu B2C yn datblygu strategaethau omnichannel o amgylch llwyddiant profedig, yn treulio mwy o amser yn paratoi ar gyfer y tymor siopa gwyliau critigol, ac yn ceisio dod â thechnoleg fwy datblygedig i'r amlwg, a cadw i fyny

Infograffig: Mae 46% o Ddefnyddwyr yn Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol mewn Penderfyniadau Prynu

Rwyf am i chi wneud prawf. Ewch i Twitter a chwiliwch am hashnod sy'n gysylltiedig â'ch busnes a dilynwch arweinwyr sy'n ymddangos, ewch i Facebook a chwilio am grŵp sy'n gysylltiedig â'ch diwydiant ac ymuno ag ef, yna ewch i LinkedIn ac ymuno â grŵp diwydiant. Treuliwch 10 munud y dydd ar bob un am yr wythnos nesaf ac yna adrodd yn ôl a oedd yn werth chweil ai peidio. Bydd. Byddwch chi'n dysgu