Rhestr Wirio Cyfryngau Cymdeithasol Sensible

Amser Darllen: <1 munud Mae angen rhestr wirio braf ar rai busnesau i weithio ohoni wrth weithredu eu strategaeth cyfryngau cymdeithasol ... felly dyma un wych (wedi'i diweddaru ar gyfer 2017!) A ddatblygwyd gan y grŵp ymennydd cyfan. Mae'n ddull gwych, cytbwys o gyhoeddi a chymryd rhan yn y cyfryngau cymdeithasol i helpu i adeiladu'ch cynulleidfa a'ch cymuned. Mae llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn arloesi’n gyson, felly maent wedi diweddaru eu rhestr wirio i adlewyrchu holl nodweddion diweddaraf a mwyaf y cyfryngau cymdeithasol mwyaf poblogaidd

4 Strategaethau Dylai Eich Busnes Fod Yn Gyflawni Gan Ddefnyddio Cyfryngau Cymdeithasol

Amser Darllen: 2 Cofnodion Mae yna lawer o sgwrsio am effaith neu ddiffyg effaith cyfryngau cymdeithasol ar fusnesau B2C a B2B. Mae llawer ohono'n cael ei israddio oherwydd yr anhawster i briodoli dadansoddeg, ond does dim amheuaeth bod pobl yn defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol i ymchwilio a darganfod gwasanaethau ac atebion. Peidiwch â choelio fi? Ewch i Facebook ar hyn o bryd a phori am bobl sy'n gofyn am argymhellion cymdeithasol. Rwy'n eu gweld bron bob dydd. Mewn gwirionedd,. Gyda