Gwerthiant Gwerthu: Y CRM ar gyfer Busnesau Bach a Thimau Gwerthu Gwerthu B2B

Os ydych chi wedi siarad ag unrhyw arweinydd gwerthu, mae gweithredu platfform rheoli perthynas â chwsmer (CRM) yn hanfodol ... ac yn nodweddiadol mae hefyd yn gur pen. Mae buddion CRM yn llawer mwy na'r buddsoddiad a'r heriau, serch hynny, pan fydd y cynnyrch yn hawdd ei ddefnyddio (neu wedi'i addasu i'ch proses) a bod eich tîm gwerthu yn gweld y gwerth ac yn mabwysiadu ac yn trosoli'r dechnoleg. Yn yr un modd â'r mwyafrif o offer gwerthu, mae gwahaniaeth enfawr yn y nodweddion sydd eu hangen ar gyfer a

CompanyHub: Meddalwedd CRM ar gyfer Eich Busnes Bach

Gyda fframweithiau a'r rhwystrau i ddatblygiad platfform yn gostwng, rydym yn gweld llawer mwy o lwyfannau yn taro'r farchnad. Mae CompanyHub yn CRM busnes bach sy'n syml ac yn alluog gyda phrisio sy'n torri i lawr felly dim ond yr hyn sydd ei angen arnoch chi sydd ei angen. Ar wahân i welededd piblinellau gwerthu, mae CRM a ddefnyddir ar gyfer gwerthu yn cynnig y gallu i awtomeiddio gwaith dilynol: mae CompanyHub yn cynnig hyn ac mae ganddo'r nodweddion canlynol hefyd: Rheoli'ch Gwe i arwain trosi. Yn helpu