Swarmify: Pedwar Rheswm dros beidio â Defnyddio Ffilmiau Fideo YouTube Ar Wefan Eich Busnes

Os oes gan eich cwmni fideos proffesiynol rydych chi wedi gwario miloedd o ddoleri arnyn nhw, dylech chi gyhoeddi'r fideos ar YouTube yn llwyr er mwyn manteisio ar ganlyniadau chwilio YouTube…. gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud y gorau o'ch fideos YouTube pan fyddwch chi'n gwneud hynny. Wedi dweud hynny, ni ddylech fod yn ymgorffori fideos YouTube ar eich gwefan gorfforaethol ... am gryn ychydig o resymau: mae YouTube yn olrhain y defnydd o'r fideos hynny ar gyfer hysbysebu wedi'i dargedu. Pam fyddech chi eisiau rhannu eich