Beth Yw CRM? Beth yw Buddion Defnyddio Un?

Rwyf wedi gweld rhai gweithrediadau CRM gwych yn fy ngyrfa ... a rhai cwbl ofnadwy. Fel unrhyw dechnoleg, sicrhau bod eich tîm yn llai o amser yn gweithio arno a mwy o amser yn darparu gwerth ag ef yw'r allwedd i weithredu CRM gwych. Rwyf wedi gweld systemau CRM a weithredwyd yn wael sy'n rhewi timau gwerthu ... a CRMs nas defnyddiwyd a oedd yn dyblygu ymdrechion ac yn drysu staff. Beth yw CRM? Er ein bod i gyd yn galw'r feddalwedd sy'n storio gwybodaeth i gwsmeriaid