Masnach Broadleaf: Buddsoddi mewn Addasu, Nid Trwyddedu

O fewn y gofod technoleg marchnata, bu twf enfawr gyda Meddalwedd fel Gwasanaeth a fforddiadwyedd prynu'r hyn yr oedd ei angen arnoch allan o'r bocs. Dros amser, goresgynodd SaaS gost adeiladu a daeth llawer o gwmnïau SaaS i ffwrdd wrth iddynt ennill y ddadl adeiladu yn erbyn prynu cyllideb. Flynyddoedd yn ddiweddarach, ac mae marchnatwyr yn cael eu hunain ar groesffordd arall. Y gwir yw bod adeiladu yn parhau i ostwng prisiau. Mae yna sawl rheswm pam fod y