24 Awgrymiadau Pro Marchnata Mewnol ar gyfer Marchnata Cynnwys E-Fasnach

Mae'r bobl yn ReferralCandy wedi ei wneud eto gyda'r crynodeb gwych hwn o gyngor marchnata i mewn ar gyfer marchnata cynnwys e-fasnach mewn ffeithlun. Rwyf wrth fy modd â'r fformat hwn maen nhw wedi'i lunio ... mae'n rhestr wirio cŵl iawn ac yn fformat sy'n caniatáu i farchnatwyr sganio a chasglu rhai strategaethau gwych yn ogystal â chyngor gan rai o'r gweithwyr proffesiynol gorau yn y diwydiant. Dyma 24 Awgrym Sudd ar gyfer Marchnata Cynnwys E-Fasnach o Farchnata Mewnol

LinkedIn: Y 25 Arbenigwr Cyfryngau Cymdeithasol Gorau i'w Dilyn

Yn ddiweddar, postiodd Jason Miller ar gyfryngau cymdeithasol ei fod yn teimlo ei fod wedi rhoi genedigaeth pan gyhoeddwyd ei greadigaeth fwyaf newydd o'r diwedd. Diau ei fod yn falch o'r babi hwn! Mae Canllaw Marchnatwr Soffistigedig i LinkedIn yn wych ... creadigol, lliwgar, ac yn llawn cyngor gan wahanol weithwyr marchnata proffesiynol, achosion defnydd gwahanol, a thunnell o adnoddau. Os nad ydych wedi ei lawrlwytho eto - lawrlwythwch ef a'i ddefnyddio fel rhestr wirio ar gyfer sut rydych chi'n rhoi eich

Mae marchnatwyr Mor Llawn o Crap

Rwy'n gwrando ar The Influencer Project. Mae'n brosiect diddorol iawn - 60 munud o awgrymiadau 60 eiliad gan y Who's Who ar y we yn siarad am greu dylanwad ar-lein. Fe allwn i fod ychydig yn chwerw na chefais fy ngwahodd i helpu, ond wrth i mi wrando ar y bobl hyn ... deuthum i sylweddoli bod llawer ohonyn nhw'n syml yn llawn crap. Yn gyntaf, wrth ichi ddarllen trwy'r rhestr, gwnewch eich gwaith cartref ... fwyaf