Cyfleoedd Marchnata i fyny'r afon, i fyny'r afon ac i lawr yr afon ar gyfer Twf Busnes

Os gwnaethoch ofyn i'r mwyafrif o bobl ble maen nhw'n dod o hyd i'w cynulleidfa, fe gewch chi ymateb cul iawn yn aml. Mae'r rhan fwyaf o weithgaredd hysbysebu a marchnata yn gysylltiedig â dewis gwerthwr taith y prynwr ... ond a yw hynny eisoes yn rhy hwyr? Os ydych chi'n gwmni ymgynghori trawsnewid digidol; er enghraifft, efallai y byddwch yn llenwi'r holl fanylion mewn taenlen trwy edrych ar eich rhagolygon cyfredol yn unig a chyfyngu'ch hun i'r strategaethau rydych chi'n hyfedr ynddynt. Efallai y gwnewch chi

Awgrym: Sut i Ddod o Hyd i Ddelweddau Fector Tebyg Yn Eich Safle Lluniau Stoc Gyda Chwiliad Delwedd Google

Mae sefydliadau yn aml yn defnyddio ffeiliau fector sydd wedi'u trwyddedu ac ar gael trwy wefannau lluniau stoc. Daw'r her pan fyddant am ddiweddaru cyfochrog arall o fewn sefydliad i gyd-fynd â'r steilio a'r brandio sy'n gysylltiedig ag eiconograffeg neu symbolau a ryddhawyd o'r blaen. Ar adegau, gallai hyn fod oherwydd trosiant hefyd ... weithiau mae dylunwyr neu adnoddau asiantaeth newydd yn cymryd drosodd ymdrechion cynnwys a dylunio gyda sefydliad. Digwyddodd hyn gyda ni yn ddiweddar wrth i ni gymryd drosodd gweithio

8 Nodweddion Brand Da “V” ery

Am flynyddoedd roeddwn i'n arfer poo-poo y syniad o frandio. Roedd criw o bobl gyffyrddus o ddadleuol yn dadlau am y lliw gwyrdd mewn logo yn ymddangos yn amlwg i mi. Yn yr un modd â thag pris asiantaethau brandio a gododd ddegau neu hyd yn oed gannoedd o filoedd o ddoleri. Mae fy nghefndir mewn peirianneg. Yr unig god lliw y gwnes i ofalu amdano oedd weirio rhywbeth gyda'i gilydd. Fy ngwaith oedd datrys yr hyn a dorrwyd ac yna ei drwsio.

Marchnata Afal: 10 Gwers y Gallwch Chi Ei Gymhwyso i'ch Busnes

Mae fy ffrindiau wrth eu bodd yn rhoi amser caled i mi am fod yn gymaint o gefnogwr Apple. Gallaf feio’r cyfan yn onest ar ffrind da, Bill Dawson, a brynodd fy nyfais Apple gyntaf imi - AppleTV… ac yna gweithio gyda mi mewn cwmni lle ni oedd y rheolwyr cynnyrch cyntaf i ddefnyddio MacBook Pros. Rydw i wedi bod yn gefnogwr byth ers hynny ac yn awr, y tu allan i'r Homepod a'r Maes Awyr, mae gen i bob dyfais sengl.