Nid yw Rhannu yn Ddigonol - Pam Mae Angen Strategaeth Ymhelaethu Cynnwys arnoch chi

Roedd yna amser pan fyddech chi'n ei adeiladu, byddent yn dod. Ond roedd hynny i gyd cyn i'r rhyngrwyd fynd yn orlawn o gynnwys a llawer o sŵn. Os ydych chi wedi bod yn teimlo'n rhwystredig nad yw'ch cynnwys yn mynd mor bell ag yr arferai, nid eich bai chi yw hynny. Mae pethau newydd newid. Heddiw, os ydych chi'n poeni digon am eich cynulleidfa a'ch busnes, mae'n rhaid i chi ddatblygu strategaeth i wthio'ch cynnwys ymlaen

Astudiaeth InMoment Yn Datgelu 6 Allwedd Annisgwyl i Bersonoli

Mae marchnatwyr yn cysylltu profiadau wedi'u personoli â hysbysebu wedi'i dargedu'n dda tra bod defnyddwyr yn cysylltu eu profiad cwsmer (CX) â chefnogaeth a phrynu. Mewn gwirionedd, mae 45% o ddefnyddwyr yn blaenoriaethu cael profiad wedi'i bersonoli ar gyfer rhyngweithio cymorth na'r rhai sy'n delio â phersonoli prosesau marchnata neu brynu. Mae'r bwlch wedi'i nodi a'i gofnodi'n llawn mewn astudiaeth ryngwladol newydd gan InMoment, Grym Emosiwn a Phersonoli: Sut y gall Brandiau Ddeall a Chwrdd â Disgwyliadau Defnyddwyr. Ymhob gwlad a arolygwyd, brandiau a

Pam y bydd 2016 yn Bwynt Tipio Byd-eang ar gyfer yr Economi Symudol

Mae gwyddonwyr yn Antarctica yn lawrlwytho gemau symudol. Mae rhieni yn Syria yn poeni am blant yn defnyddio gormod o dechnoleg. Mae ynyswyr yn Samoa Americanaidd yn cysylltu â 4G, ac mae sherpas yn Nepal yn sgwrsio ar eu ffonau smart wrth lugio llwythi 75 pwys. Beth sy'n Digwydd? Mae'r economi symudol yn cyrraedd pwynt tipio byd-eang. Rydyn ni'n clywed y niferoedd mawr trwy'r amser. 800 miliwn o danysgrifwyr symudol newydd gyda ffonau smart eleni, yn fyd-eang. 600 miliwn yn fwy yn 2016. Ychwanegwch y cyfan gyda'r presennol

Eich Diffyg Ymatebolrwydd yw Dinistrio'ch Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol

Mae'r Folks yn Brickfish, cwmni sy'n cynorthwyo brandiau mawr gyda'u strategaethau cymdeithasol, symudol a digidol wedi llunio'r ffeithlun hwn sy'n rhoi mewnwelediad i fater enfawr yn y cyfryngau cymdeithasol. Mae'r rhan fwyaf o frandiau o'r farn eu bod yn darparu gwasanaeth gwell i gwsmeriaid ar gyfryngau cymdeithasol ond y gwir amdani yw bod 92% o ddefnyddwyr yn anghytuno! Ouch. Rydyn ni wedi ei ddweud o'r blaen ond mae gormod o gwmnïau'n penderfynu defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol ar gyfer marchnata ac nid oes ganddyn nhw broses gwasanaeth cwsmeriaid

Arferion Gorau ar gyfer Fformatau Diweddariad Post a Statws

Nid wyf yn siŵr y byddwn wedi galw'r ffeithlun hwn Sut i Greu Swyddi Perffaith; fodd bynnag, mae ganddo eglurhad gwych ar yr arferion gorau sy'n gweithio ar gyfer diweddaru eich blog, fideo a statws cymdeithasol ar-lein. Dyma'r pedwerydd iteriad o'u ffeithlun poblogaidd - ac mae'n ychwanegu blogio a fideo. Mae defnyddio delweddau, galw i weithredu, hyrwyddo cymdeithasol a hashnodau yn gyngor gwych ac yn aml yn cael eu hanwybyddu gan fod marchnatwyr yn gweithio i ddarlledu eu cynnwys yn unig. I.

Brandiau, Lliwiau ac Emosiwn

Rwy'n sugnwr ar gyfer ffeithlun lliw ac mae'r ffeithlun hwn gan The Logo Company yn un da. Mae gwyddonwyr wedi bod yn astudio’r ffordd rydyn ni’n ymateb i liwiau ers blynyddoedd lawer. Mae rhai lliwiau yn gwneud inni deimlo mewn ffordd benodol am rywbeth. Cyn belled â bod y dylunydd yn gwybod beth yw'r lliwiau a'r emosiynau hyn, gall y dylunydd ddefnyddio'r wybodaeth honno i helpu i gyflwyno'r busnes yn y ffordd iawn. Nid yw'r rhain yn rheolau caled a chyflym