Sut i Adeiladu Brand Dilys

Mae prif gurus marchnata'r byd yn ei fynegi mewn gwahanol ffyrdd, ond mae pawb yn cytuno bod y farchnad gyfredol yn aeddfed gyda damcaniaethau, achosion, a straeon llwyddiant sy'n canolbwyntio ar frandiau dynol. Y geiriau allweddol yn y farchnad gynyddol hon yw marchnata dilys a brandiau dynol. Gwahanol Genhedlaethau: Un Llais Mae Philip Kotler, un o Hen Ddynion Marchnata Mawreddog, yn galw'r ffenomen Marchnata 3.0. Yn ei lyfr gyda’r un enw, mae’n cyfeirio at reolwyr marchnata a chyfathrebwyr sydd â “the

7 Ffordd y Gall y DAM Cywir Optimeiddio Eich Perfformiad Brand

O ran storio a threfnu cynnwys, mae yna sawl datrysiad ar gael - meddyliwch am systemau rheoli cynnwys (CMS) neu wasanaethau cynnal ffeiliau (fel Dropbox). Mae Rheoli Asedau Digidol (DAM) yn gweithio ochr yn ochr â'r mathau hyn o atebion - ond yn cymryd agwedd wahanol at gynnwys. Yn y bôn, mae opsiynau fel Box, Dropbox, Google Drive, Sharepoint, ac ati, yn gweithredu fel llawer parcio syml ar gyfer asedau terfynol, cyflwr terfynol; nid ydynt yn cefnogi'r holl brosesau i fyny'r afon sy'n mynd i mewn i greu, adolygu a rheoli'r asedau hynny. O ran DAM

5 Awgrym i Gynyddu Eich Cyfraddau Trosi Hysbysebu Fideo

Boed yn fusnes cychwynnol neu'n fusnes canolig, mae'r holl entrepreneuriaid yn edrych ymlaen at ddefnyddio strategaethau marchnata digidol i ehangu eu gwerthiant. Mae marchnata digidol yn cynnwys optimeiddio peiriannau chwilio, marchnata cyfryngau cymdeithasol, marchnata e-bost, ac ati. Mae ennill darpar gwsmeriaid a chael ymweliadau mwyaf â chwsmeriaid y dydd yn dibynnu ar sut rydych chi'n marchnata'ch cynhyrchion a sut maen nhw'n cael eu hysbysebu. Mae cyhoeddusrwydd eich cynhyrchion yn y categori hysbyseb cyfryngau cymdeithasol. Rydych chi'n gwneud gwahanol weithgareddau fel

Ail-frandio: Sut y bydd Cofleidio Newid yn Tyfu Brand Eich Cwmni

Rhaid dweud y gall ail-frandio gynhyrchu canlyniadau cadarnhaol aruthrol i fusnes. Ac rydych chi'n gwybod bod hyn yn wir pan mai'r union gwmnïau sy'n arbenigo mewn creu brandiau yw'r rhai cyntaf i'w hail-frandio. Mae tua 58% o asiantaethau yn ail-frandio fel ffordd i hybu twf esbonyddol trwy'r pandemig COVID. Cymdeithas Fasnach yr Asiantaeth Hysbysebu Rydym ni yn Lemon.io wedi profi'n uniongyrchol faint o ail-frandio a chynrychiolaeth brand gyson a all eich rhoi ar y blaen i'ch cystadleuaeth. Fodd bynnag,

5 Ffordd y mae Gwrando Gymdeithasol yn Adeiladu'r Ymwybyddiaeth Brand rydych chi Eisiau Eisiau

Dylai busnesau nawr fod yn fwy ymwybodol nag erioed nad yw monitro cyfryngau cymdeithasol wrth geisio gwella cydnabyddiaeth brand yn ddigon mwyach. Rhaid i chi hefyd gadw clust i'r llawr am yr hyn y mae eich cwsmeriaid ei eisiau mewn gwirionedd (a ddim ei eisiau), yn ogystal â chadw ar y blaen â thueddiadau a chystadleuaeth ddiweddaraf y diwydiant. Rhowch wrando cymdeithasol. Yn wahanol i ddim ond monitro, sy'n edrych ar grybwylliadau a chyfraddau ymgysylltu, mae gwrando cymdeithasol yn sero ar y teimlad