Mae CELUM yn Hyrwyddo Rheoli Asedau Digidol

Rydym wedi ysgrifennu am bwrpas systemau Rheoli Asedau Digidol a'u gallu i helpu i sicrhau brandio a negeseuon, darparu peiriant chwiliadwy ar gyfer dod o hyd i gynnwys, yn ogystal â ffordd o drosi mathau o gyfryngau i'w defnyddio trwy wahanol sianeli. Mae marchnatwyr uwch hyd yn oed yn defnyddio'r systemau i fonitro aliniad gwerthu a marchnata yn ogystal ag effeithiolrwydd gwerthu. Er bod llawer o system DAM arall yn ei hanfod yn system ffeiliau ogoneddus nad yw'n gwella prosesau mewn gwirionedd, CELUM

Mae LinkedIn yn Cael Personol gyda'i Adrodd Straeon

Yn ddiweddar, rwyf wedi bod yn treulio llawer mwy o amser ar LinkedIn na rhwydweithiau cyfryngau cymdeithasol eraill. Buddsoddais yn ddiweddar mewn cyfrif Premiwm er mwyn i mi allu ymchwilio i bwy oedd yn adolygu fy mhroffil yn ogystal â gwella effeithlonrwydd rhwydweithio â sefydliadau targed. Mae gan y cyfrif Premiwm nodwedd ychwanegol cynllun gwell a gwell golwg mewn canlyniadau chwilio. Ar draws y platfform, mae curadu erthyglau LinkedIn wedi gwella'n fawr hefyd - dwi'n ffeindio

Dewch yn Brand o Ddewis

Mewn swydd ddiweddar, gofynnodd Seth Godin gwestiwn pwysig rwy'n credu bod angen i bob perchennog busnes ei ateb: Pam Chi? Pam Nawr? Yn gadael yn y mwyafrif o gategorïau cynnyrch, ond yn sicr mewn gwasanaethau rhyngrwyd mae gennym ddewisiadau. O ran darparwyr E-bost, gwesteiwyr gwe, a meddalwedd rheoli perthnasoedd cwsmeriaid, dylai perchennog y busnes craff ofyn am adnodd posib: Gyda chymaint o ddewisiadau, pam ddylwn i eich dewis chi? Pan ddechreuais fy musnes