A yw Teyrngarwch Brand Yn wirioneddol farw? Neu a yw Teyrngarwch Cwsmer?

Pryd bynnag y byddaf yn siarad am deyrngarwch brand, byddaf yn aml yn rhannu fy stori fy hun wrth brynu fy nghar. Am dros ddegawd, roeddwn yn deyrngar i Ford. Roeddwn i wrth fy modd ag arddull, ansawdd, gwydnwch, a gwerth ailwerthu pob car a thryc a brynais gan Ford. Ond newidiodd hynny i gyd tua degawd yn ôl pan gafodd fy nghar atgof. Pryd bynnag y byddai'r tymheredd yn gostwng o dan y rhewbwynt a'r lleithder yn uchel, byddai drysau fy nghar

Canllaw i Ddechreuwyr ar Farchnata Cynnwys

Ymddiriedaeth ac awdurdod ... nhw yw'r unig ddau air sy'n ganolog i strategaeth marchnata cynnwys, yn fy marn i. Wrth i fusnesau a defnyddwyr edrych ar-lein i ymchwilio i'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau, mae'n debyg eu bod eisoes wedi gwneud penderfyniad i brynu. Y cwestiwn yw a ydyn nhw'n mynd i brynu gennych chi ai peidio. Marchnata cynnwys yw'r cyfle i chi sefydlu'r ymddiriedaeth a'r awdurdod hwnnw ar-lein. Lapio adnoddau a phroses o amgylch eich cynnwys

Graddfa: Storio Data mewn Blwch!

Efallai bod hon yn dipyn o swydd geeky, techy, ond roedd yn rhaid i mi ei rhannu gyda chi. Un o amcanion Martech Zone yn darparu gwybodaeth i bobl am dechnoleg yn ogystal â marchnata - felly fe welwch rai swyddi cŵl ar dechnoleg yn y gymysgedd o bryd i'w gilydd. Os yw'r swydd hon yn dechrau darllen fel Klingon, dim ond ei throsglwyddo i'ch CIO. Rwy'n siŵr y bydd argraff arno! Hyn