Aspire: Y Llwyfan Marchnata Dylanwadol ar gyfer Brandiau Shopify Twf Uchel

Os ydych chi'n ddarllenwr brwd o Martech Zone, gwyddoch fod gen i deimladau cymysg ar farchnata dylanwadwyr. Nid fy marn i ar farchnata dylanwadwyr yw nad yw'n gweithio ... yw bod angen ei weithredu a'i olrhain yn dda. Mae yna ychydig o resymau pam: Ymddygiad Prynu - Gall dylanwadwyr adeiladu ymwybyddiaeth brand, ond nid o reidrwydd yn argyhoeddi ymwelydd i brynu mewn gwirionedd. Mae hynny'n anodd ... lle efallai na fydd y dylanwadwr yn cael ei ddigolledu'n iawn

Sut I Greu Cystadleuaeth #Hashtag ar y Cyfryngau Cymdeithasol

Wrth redeg cystadleuaeth neu roddion, gall ffurflenni cais ddychryn darpar gyfranogwyr i ffwrdd. Mae cystadleuaeth hashnod yn dileu'r rhwystrau hynny rhag mynediad. Dim ond eich hashnod y mae angen i'ch cyfranogwyr ei ddefnyddio, a bydd eu cais yn cael ei gasglu mewn arddangosfa drawiadol. Mae cystadlaethau hashnod ShortStack yn caniatáu ichi gasglu cofnodion hashnod o Instagram a Twitter wrth roi hwb i'ch ymgysylltiad â chefnogwyr. Casglu Llysgenhadon Brand a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr a Recriwtio Cystadleuaeth hashnod yw'r ffordd symlaf o gasglu cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr

5 Awgrymiadau ar Sut i Trosoledd Adolygiadau Cwsmer Cyfryngau Cymdeithasol

Mae'r farchnad yn brofiad anodd, nid yn unig i'r brandiau mawr ond hefyd i'r cyfartaledd. P'un a ydych chi'n berchen ar fusnes enfawr, siop fach leol, neu blatfform rhyngrwyd, mae'ch siawns o ddringo'r ysgol arbenigol yn fain oni bai eich bod chi'n gofalu am eich cwsmeriaid yn dda. Pan fyddwch chi'n ymwneud â hapusrwydd eich rhagolygon a'ch cwsmeriaid, byddant yn ateb yn ôl yn gyflym. Byddant yn cynnig buddion gwych i chi sy'n cynnwys ymddiriedaeth, adolygiadau cwsmeriaid a

Curiad y Galon: Cyrraedd Dros 150,000 o Ddefnyddwyr Milflwyddol Benywaidd Passionate

Mae brandiau heddiw yn gwario $ 36 biliwn ar sianeli cymdeithasol i ymgysylltu a chaffael defnyddwyr milflwyddol newydd gan ddefnyddio ymgyrchoedd ar ffurf Dylanwadwyr gydag enwau enwogion. Fodd bynnag; mae ymgysylltiad a thrawsnewidiadau yn isel oherwydd bod menywod milflwyddol yn ymddiried ac yn ymgysylltu mwy ag argymhellion ffrindiau yn unig wrth ddewis rhwng un cynnyrch neu wasanaeth ac un arall. Mae Curiad Calon yn llwyfan i ferched milflwyddol hyrwyddo brandiau yn eu cyfrifon cymdeithasol personol a'u cymunedau. Yn ddiweddar, rhyddhaodd Heartbeat ei Discover Feed, gan gynnig ffordd ddi-dor

Marchnata Dylanwadwyr: Hanes, Esblygiad, a'r Dyfodol

Dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol: mae hynny'n beth go iawn? Ers i'r cyfryngau cymdeithasol ddod yn ddull dewisol ar gyfer cyfathrebu i lawer o bobl yn ôl yn 2004, ni all llawer ohonom ddychmygu ein bywydau hebddo. Un peth y mae'r cyfryngau cymdeithasol yn bendant wedi newid er gwell yw ei fod wedi democrateiddio pwy sy'n dod i fod yn enwog, neu o leiaf yn adnabyddus. Hyd yn ddiweddar, roedd yn rhaid i ni ddibynnu ar ffilmiau, cylchgronau a sioeau teledu i ddweud wrthym pwy oedd yn enwog.