Ychwanegol: Eiriolaeth Brand a Marchnata Cyfeirio

Wrth i ddefnyddwyr ddod yn fwy tôn-fyddar i farchnata ymyrraeth, mae'n hanfodol bod brandiau'n nodi eu heiriolwyr ac yn darparu'r offer angenrheidiol iddynt i helpu i gyfeirio eu cynhyrchion a'u gwasanaethau. Mae platfform marchnata atgyfeirio Extole yn creu rhaglenni eiriolaeth sy'n graddio ar gyfer y brandiau mwyaf. Rhannu Ar-Brand Creu profiad rhannu eiriolwr integredig diymdrech. Bydd rhaglen atgyfeirio wedi'i theilwra i'ch brand yn troi mwy o'ch cwsmeriaid yn eiriolwyr ac yn cynyddu ymwybyddiaeth brand. Mae Extole yn darparu meddalwedd marchnata atgyfeirio

SOCXO: Marchnata Eiriolaeth gyda Phrisio ar Sail Perfformiad

Fel rhan o'r dirwedd Marchnata Cynnwys, Marchnata Digidol hyd yma fu'r dull a ffefrir i Brandiau gyrraedd ac ymgysylltu â'i gynulleidfa ar-lein. Mae'r model Marchnata Digidol nodweddiadol yn cynnwys cyfuniad o E-bost, Chwilio a Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol ac hyd yma mae wedi defnyddio dull fformiwla a thâl i greu a dosbarthu cynnwys brand ar-lein. Fodd bynnag, bu heriau a dadleuon ar strategaeth, mesuradwyedd, canlyniadau a ROI y cyfryngau taledig

Marchnata Cynnwys: Anghofiwch am yr hyn a glywsoch tan nawr a Dechreuwch Gynhyrchu Arweinwyr trwy ddilyn y Canllaw hwn

Ydych chi'n ei chael hi'n anodd cynhyrchu arweinyddion? Os yw eich ateb yn gadarnhaol, yna nid ydych ar eich pen eich hun. Adroddodd Hubspot fod 63% o farchnatwyr yn dweud mai cynhyrchu traffig ac arweinyddion yw eu prif her. Ond mae'n debyg eich bod yn pendroni: Sut mae cynhyrchu arweinyddion ar gyfer fy musnes? Wel, heddiw rydw i'n mynd i ddangos i chi sut i ddefnyddio marchnata cynnwys i gynhyrchu arweinyddion i'ch busnes. Mae marchnata cynnwys yn strategaeth effeithiol y gallwch ei defnyddio i gynhyrchu arweinyddion

Beth yw eiriolaeth brand? Sut Ydych Chi'n Ei Dyfu?

Wrth imi edrych yn ôl ar ddegawd olaf cwsmeriaid ein hasiantaeth ein hunain, mae llawer o gwsmeriaid wedi mynd a dod y gwnaethom eu cyfarfod yn anfwriadol trwy ein hymdrechion marchnata i mewn. Fodd bynnag, sylfaen ein busnes yw marchnata ar lafar gwlad gan y cwsmeriaid hynny rydym wedi cynhyrchu canlyniadau drostynt dros y blynyddoedd. Mewn gwirionedd, mae tri o'r cynigion rydyn ni'n gweithio arnyn nhw ar hyn o bryd yn uniongyrchol gysylltiedig â chleientiaid blaenorol rydyn ni wedi gweithio gyda nhw. Nid yw'n syndod bod eiriolwyr brand

Effaith Brand ar Benderfyniad Prynu Defnyddiwr

Rydyn ni wedi bod yn ysgrifennu a siarad llawer am briodoli a'r penderfyniad prynu fel y mae'n ymwneud â chynhyrchu cynnwys. Mae cydnabyddiaeth brand yn chwarae rhan sylweddol; efallai mwy nag yr ydych chi'n meddwl! Wrth i chi barhau i godi ymwybyddiaeth o'ch brand ar y we, cofiwch - er efallai na fydd y cynnwys yn arwain at drawsnewid ar unwaith - gall arwain at gydnabod brand. Wrth i'ch presenoldeb gynyddu ac wrth i'ch brand ddod yn adnodd dibynadwy,