38 Camgymeriadau Marchnata E-bost i'w Gwirio Cyn Clicio Anfon

Mae yna dunnell yn fwy o gamgymeriadau y gallwch chi eu gwneud â'ch rhaglen farchnata e-bost gyfan ... ond mae'r ffeithlun hwn o Email Monks yn canolbwyntio ar y camgymeriadau gwallgof hynny rydyn ni'n eu gwneud cyn clicio anfon. Fe welwch gryn dipyn o sôn am ein partneriaid yn 250ok ar ymarferoldeb dylunio a chyflawni. Gadewch i ni neidio i'r dde i mewn: Gwiriadau Cyflawnadwyedd Cyn i ni ddechrau, a ydym wedi ein sefydlu ar gyfer methiant neu lwyddiant? Mae gan ein noddwyr yn 250ok ddatrysiad anhygoel a all helpu

Sut i Weithredu Hygyrchedd E-bost ar gyfer Technolegau Cynorthwyol

Mae pwysau cyson ar farchnatwyr i ddefnyddio a gwneud y gorau o'r technolegau diweddaraf ac mae llawer yn ei chael hi'n anodd cadw i fyny. Y neges rwy'n ei chlywed dro ar ôl tro gan bob cwmni rydw i'n ymgynghori â nhw yw eu bod nhw ar ei hôl hi. Gallaf eu sicrhau, er y gallant fod, felly hefyd pawb arall. Mae technoleg yn datblygu ar gyflymder di-baid sydd bron yn amhosibl cadw i fyny ag ef. Technoleg Gynorthwyol Wedi dweud hynny, adeiladwyd llawer o dechnolegau'r Rhyngrwyd