3 Allwedd i Adeiladu Rhaglen Farchnata Sgwrs Llwyddiannus

Gall chatbots AI agor y drws i brofiadau digidol gwell a mwy o drawsnewidiadau cwsmeriaid. Ond gallant hefyd dancio profiad eich cwsmer. Dyma sut i wneud pethau'n iawn. Mae defnyddwyr heddiw yn disgwyl i fusnesau ddarparu profiad personol ac ar alw 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod o'r flwyddyn. Mae angen i gwmnïau ym mhob diwydiant ehangu eu dull er mwyn rhoi’r rheolaeth y maent yn ei cheisio i gwsmeriaid a throsi’r mewnlifiad ohonynt

Botco.ai: Datrysiad Marchnata Sgwrs sy'n Cydymffurfio â HIPAA

Mae platfform sgwrsio HIPAA-Cydymffurfiol Botco.ai yn parhau i ddatblygu, gan ychwanegu Marchnata Sgwrs Cyd-destunol a dangosfwrdd dadansoddeg datblygedig. Mae Marchnata Sgwrs Cyd-destunol yn galluogi marchnatwyr i gychwyn sgyrsiau wedi'u haddasu gyda rhagolygon a chwsmeriaid yn seiliedig ar sut y daethant i ymweld â gwefan neu briodweddau cyfryngau'r cwmni. Mae'r dangosfwrdd dadansoddeg newydd yn rhoi mewnwelediadau dwfn i gwestiynau ac ymddygiadau ymwelwyr. Ynghyd ag integreiddiadau Botco.ai ag e-bost, CRM, a systemau marchnata eraill, mae Marchnata Sgwrs Cyd-destunol yn dod â lefel o bersonoli i sgyrsiol

Canllaw i Ddylunio Sgwrs Ar Gyfer Eich Chatbot - Gan Landbot

Mae Chatbots yn parhau i fynd yn fwy a mwy soffistigedig ac yn darparu profiad llawer mwy di-dor i ymwelwyr safle nag a wnaethant hyd yn oed flwyddyn yn ôl. Mae dyluniad sgwrsio wrth wraidd pob defnydd llwyddiannus o chatbot ... a phob methiant. Mae Chatbots yn cael eu defnyddio ar gyfer awtomeiddio dal a chymhwyso plwm, cymorth i gwsmeriaid a chwestiynau cyffredin (Cwestiynau Cyffredin), awtomeiddio ar fwrdd, argymhellion cynnyrch, rheoli a recriwtio adnoddau dynol, arolygon a chwisiau, archebu ac archebion. Disgwyliadau ymwelwyr safle

Freshchat: Sgwrs a Chatbot Unedig, Amlieithog, Integredig Ar Gyfer Eich Gwefan

P'un a ydych chi'n gyrru yn arwain at eich gwefan, ymgysylltu â siopwyr, neu ddarparu cefnogaeth i gwsmeriaid ... mae disgwyl iddyn nhw y dyddiau hyn fod gan bob gwefan allu sgwrsio integredig. Er bod hynny'n swnio'n syml, mae yna lawer o gymhlethdod gyda sgwrsio ... o staffio'r sgwrs, goddef sbam, ymateb yn awtomatig, llwybro ... gall fod yn dipyn o gur pen. Mae'r mwyafrif o lwyfannau sgwrsio yn eithaf syml ... dim ond ras gyfnewid rhwng eich tîm cymorth a'r ymwelydd â'ch gwefan. Mae hynny'n gadael enfawr

Feedier: Llwyfan Adborth a Yrrir gan Wobr

Nid oes diwrnod yn mynd heibio nad wyf yn cael arolwg barn, arolwg na gofyn am adborth. Oni bai fy mod i'n wirioneddol fodlon neu'n ofidus gyda brand, yn nodweddiadol rydw i ddim ond yn dileu'r cais a symud ymlaen. Wrth gwrs, bob yn hyn a hyn, gofynnir i mi am adborth a dywedwyd wrthyf y byddai mor werthfawrogol y byddaf yn cael fy ngwobrwyo. Mae Feedier yn blatfform adborth sy'n caniatáu ichi gasglu adborth trwy wobrwyo'ch cwsmeriaid.