Adeiladu neu Brynu? Datrys Problemau Busnes Gyda'r Meddalwedd Iawn

Amser Darllen: 4 Cofnodion Y broblem fusnes neu'r nod perfformiad hwnnw sy'n eich pwysleisio'n ddiweddar? Cyfleoedd yw ei ddatrysiadau yn dibynnu ar dechnoleg. Wrth i'r gofynion ar eich amser, eich cyllideb a'ch perthnasoedd busnes gynyddu, eich unig siawns o aros ar y blaen i gystadleuwyr heb golli'ch meddwl yw trwy awtomeiddio. Newidiadau yn y galw am ymddygiad prynwyr awtomeiddio Rydych chi eisoes yn gwybod nad yw awtomeiddio yn drafferth o ran effeithlonrwydd: llai o wallau, costau, oedi a thasgau llaw. Yr un mor bwysig, dyna mae cwsmeriaid yn ei ddisgwyl nawr.