Cloud Cloud: Awtomeiddio Clirio Hawliau Cynnwys mewn Amser Real

Yn gynharach eleni, honnir i Chipotle dynnu llun o noddwr Sacramento heb eu caniatâd ac yna ei ddosbarthu trwy gydol eu cyfochrog marchnata. Mae'r siwt sydd ar ddod ar gyfer holl elw'r cwmni dros gyfnod o 9 mlynedd ... $ 2.2 biliwn. Mae'n sefyllfa y gellid bod wedi'i hosgoi gan ddefnyddio technoleg a oedd yn ymgorffori proses gan sicrhau bod datganiad wedi'i lofnodi a bod y llun ar gael i'w ddefnyddio a'i ddosbarthu ... cyn iddo gael ei ddosbarthu! Mae FADEL yn

Tyfu: Adeiladu'r Dangosfwrdd Marchnata Rhyngrwyd Ultimate

Rydyn ni'n gefnogwyr mawr o ddangosyddion perfformiad gweledol. Ar hyn o bryd, rydym yn awtomeiddio adroddiadau gweithredol misol i'n cleientiaid ac, yn ein swyddfa, mae gennym sgrin fawr sy'n dangos dangosfwrdd amser real o holl ddangosyddion perfformiad allweddol marchnata ein holl gleientiaid. Mae wedi bod yn offeryn gwych - bob amser yn rhoi gwybod i ni pa gleientiaid sy'n cael canlyniadau gwell a pha rai sy'n cael cyfle i wella. Er ein bod ni'n defnyddio Geckoboard ar hyn o bryd, mae yna gwpl o gyfyngiadau rydyn ni

Wrike: Cynyddu Cynhyrchedd, Cydweithio, ac Integreiddio Eich Cynhyrchu Cynnwys

Nid wyf yn siŵr beth fyddem yn gallu ei wneud heb lwyfan cydweithredu ar gyfer ein cynhyrchiad cynnwys. Wrth i ni weithio ar ffeithluniau, papurau gwyn, a hyd yn oed postiadau blog, mae ein proses yn symud o ymchwilwyr, i awduron, i ddylunwyr, i olygyddion a'n cleientiaid. Yn syml, mae gormod o bobl yn cymryd rhan i fod yn pasio ffeiliau yn ôl ac ymlaen rhwng Google Docs, DropBox neu e-bost. Mae angen prosesau a fersiwn arnom er mwyn gwthio cynnydd ymlaen ar ddwsinau o

PrawfHQ: Prawf Ar-lein ac Awtomeiddio Llif Gwaith

Mae ProofHQ yn feddalwedd prawf ar-lein wedi'i seilio ar SaaS sy'n symleiddio'r broses o adolygu a chymeradwyo cynnwys ac asedau creadigol fel bod prosiectau marchnata yn cael eu cwblhau'n gyflymach a gyda llai o ymdrech. Mae'n disodli prosesau e-bost a chopïau caled, gan roi offer i dimau adolygu adolygu cynnwys creadigol ar y cyd, ac offer marchnata rheolwyr prosiect i olrhain adolygiadau sydd ar y gweill. Gellir defnyddio prawf-brawf ar draws yr holl gyfryngau gan gynnwys print, digidol a chlywedol / gweledol. Yn nodweddiadol, mae asedau creadigol yn cael eu hadolygu a'u cymeradwyo gan ddefnyddio

Kapost: Cydweithio, Cynhyrchu, Dosbarthu a Dadansoddi Cynnwys

Ar gyfer marchnatwyr cynnwys menter, mae Kapost yn darparu platfform sy'n cynorthwyo'ch tîm i gydweithredu a chynhyrchu cynnwys, llifoedd gwaith a dosbarthu'r cynnwys hwnnw, a dadansoddi defnydd y cynnwys. Ar gyfer diwydiannau rheoledig, mae Kapost hefyd yn ddefnyddiol wrth ddarparu trywydd archwilio ar olygiadau a chymeradwyaethau cynnwys. Dyma drosolwg: Mae Kapost yn rheoli pob cam o'r broses mewn un platfform: Strategaeth - mae Kapost yn darparu fframwaith persona lle rydych chi'n diffinio pob cam yn