PowerInbox: Llwyfan Negeseuon Aml -hannel Personol, Awtomataidd Cyflawn

Fel marchnatwyr, rydyn ni'n gwybod bod ennyn diddordeb y gynulleidfa gywir gyda'r neges gywir dros y sianel gywir yn hollbwysig, ond hefyd yn anodd dros ben. Gyda chymaint o sianeli a llwyfannau - o'r cyfryngau cymdeithasol i gyfryngau traddodiadol - mae'n anodd gwybod ble i fuddsoddi'ch ymdrechion. Ac, wrth gwrs, mae amser yn adnodd cyfyngedig - mae mwy i'w wneud bob amser (neu y gallech chi fod yn ei wneud), nag sydd o amser a staff i'w wneud. Mae cyhoeddwyr digidol yn teimlo'r pwysau hwn

3 Cam at Strategaeth Ddigidol Gryf ar gyfer Cyhoeddwyr sy'n Gyrru Ymgysylltu a Refeniw

Wrth i ddefnyddwyr symud yn gynyddol i ddefnydd newyddion ar-lein a bod cymaint mwy o opsiynau ar gael, mae cyhoeddwyr print wedi gweld eu refeniw yn plymio. Ac i lawer, mae wedi bod yn anodd addasu i strategaeth ddigidol sy'n gweithio mewn gwirionedd. Mae waliau talu wedi bod yn drychineb ar y cyfan, gan yrru tanysgrifwyr i ffwrdd tuag at y doreth o gynnwys am ddim. Mae hysbysebion arddangos a chynnwys noddedig wedi helpu, ond mae rhaglenni a werthir yn uniongyrchol yn llafur-ddwys ac yn gostus, gan eu gwneud allan o gyrraedd yn llwyr