Cyfnewid Marchnata aneglur: Cae, Darganfod, Cyflawni

Er bod marchnata ar lafar gwlad wedi tyfu ein busnes yn sylweddol, rydym yn onest wedi bod yn ffodus i gael cleientiaid mor anhygoel sy'n mynd allan o'u ffordd i rannu ein llwyddiant. Ar hyd y ffordd, serch hynny, rydym wedi cael trafferth dod o hyd i adnoddau y gallwn eu defnyddio o bryd i'w gilydd ar strategaethau penodol. Mae'n anodd partneru â chwmni arall dim ond eu cael yn anodd methu, gan ein gadael i godi'r darnau ar gyfer ein cleient. Grŵp aneglur