10 Ni all Hysbysebwyr Tueddiadau Cynnwys Fforddio i'w Anwybyddu

Yn MGID, rydyn ni'n gweld miloedd o hysbysebion ac yn gwasanaethu miliynau yn fwy ohonyn nhw bob mis. Rydyn ni'n olrhain perfformiad pob hysbyseb rydyn ni'n ei gwasanaethu ac yn gweithio gyda hysbysebwyr a chyhoeddwyr i wneud y gorau o'r negeseuon. Oes, mae gennym gyfrinachau yr ydym yn eu rhannu â chwsmeriaid yn unig. Ond, mae tueddiadau lluniau mawr hefyd yr ydym am eu rhannu â phawb sydd â diddordeb mewn hysbysebu perfformiad brodorol, gan fod o fudd i'r diwydiant cyfan gobeithio. Dyma 10 tueddiad allweddol sydd

Jamballa: Allgymorth Blogger ar gyfer Brandiau

Gall allgymorth blogwyr ddarparu adolygiadau o ansawdd uchel, ymwybyddiaeth cynnyrch a chanfyddiad brand da i fusnesau, trwy gael eu halinio â blogwyr uchel eu parch yn eich diwydiant. Mae Jamballa yn wasanaeth newydd sy'n paru blogwyr a brandiau gyda'i gilydd yn seiliedig ar feini prawf maen nhw'n eu nodi. Mae hyn yn golygu nad yw blogwyr byth yn cael eu haflonyddu gan gynhyrchion nad oes ganddyn nhw ddiddordeb ynddynt a dim ond gyda blogwyr sydd eisiau gweithio gyda nhw y mae busnesau'n gysylltiedig. Mae Jamballa hefyd yn cynnig gwasanaethau datganiadau i'r wasg sy'n mynd allan iddynt

Nid oes neb yn poeni am eich blog!

Yn ddyddiol, rydw i'n cael o leiaf un rhuban am fy mlog. Nid wyf yn tramgwyddo. Rwy'n credu i mi fy hun, “mae'n beth blogger, ni fyddech chi'n ei ddeall”. Y gwir yw bod gen i fwy o barch at blogwyr nag sydd gen i bobl nad ydyn nhw'n blogwyr. (Sylwch y dywedais barch 'mwy'. Ni ddywedais nad oes gen i barch at bobl nad ydyn nhw'n blogio.) Mae yna nifer o resymau: Mae blogwyr yn rhannu gwybodaeth yn rhydd. Mae blogwyr yn herio meddwl confensiynol. Mae blogwyr yn ceisio gwybodaeth.

2,000 o Blogwyr Technorati Hapchwarae? Waaaaah!

Rhestrwyd fy mlog ychydig yn ôl yn y Z-List. Roedd yn rhestr wych o blogwyr anhysbys y gweithiodd yn galed iawn yn eu crefft ac a gafodd lefel gynyddol o ddylanwad yn y blogosffer ac ar y we. Ailgyhoeddwyd y rhestr ar gannoedd o flogiau, gan ddylanwadu ar ein rheng ar Technorati ac ar ein lleoliad Peiriant Chwilio. Ar ei anterth, treuliodd blogio A-lister Seth Godin beth amser yn siarad amdano. Newydd

Nielsen Cymharu Afalau ag Orennau, Podcastio i Blogio

Yn yr un modd â'm cofnod blaenorol ar y 'tiwbiau' yn llenwi ar y rhyngrwyd, mae bob amser yn fy synnu pan fydd pobl sy'n honni eu bod yn arbenigwyr yn sefyll i fyny ac yn dweud rhywbeth gwirion. Yn ddiweddar, rhyddhaodd Nielsen gymhariaeth o ddefnyddwyr Podcast i Blogio. Cymhariaeth ryfedd iawn yw hon. Mae defnyddwyr podlediad yn ddefnyddwyr, ac mae blogwyr yn gyflenwyr. Sut yn y byd maen nhw'n uniaethu? Oherwydd bod y ddau yn defnyddio'r rhyngrwyd? Enghraifft arall o sut nad oes gan gyfryngau prif ffrwd