Poptin: Popups Smart, Ffurflenni wedi'u Mewnosod, ac Awtoresponders

Os ydych chi'n bwriadu cynhyrchu mwy o dennynau, gwerthiannau neu danysgrifiadau gan yr ymwelwyr sy'n dod i mewn i'ch gwefan, does dim amheuaeth am effeithiolrwydd ffenestri naid. Fodd bynnag, nid yw mor syml ag ymyrryd â'ch ymwelwyr yn awtomatig. Dylai popups gael eu hamseru'n ddeallus yn seiliedig ar ymddygiad ymwelwyr i ddarparu profiad mor ddi-dor â phosibl. Poptin: Eich Llwyfan Popup Mae Poptin yn blatfform syml a fforddiadwy ar gyfer integreiddio strategaethau cynhyrchu plwm fel hyn i'ch gwefan. Mae'r platfform yn cynnig:

OneSignal: Ychwanegu Hysbysiadau Gwthio yn ôl Penbwrdd, Ap, neu E-bost

Bob mis, byddwn i'n cael cwpl o filoedd o ymwelwyr yn dychwelyd trwy hysbysiadau gwthio porwr y gwnaethon ni eu hintegreiddio. Yn anffodus, mae'r platfform a ddewiswyd gennym bellach yn cau i lawr felly roedd yn rhaid imi ddod o hyd i un newydd. Yn waeth, nid oes unrhyw ffordd o fewnforio'r hen danysgrifwyr hynny yn ôl i'n gwefan felly rydyn ni'n mynd i daro. Am y rheswm hwnnw, roedd angen i mi ddewis platfform sy'n adnabyddus ac yn raddadwy. Ac fe wnes i ddod o hyd iddo yn OneSignal. Dim yn unig

Nid yw'r Dyfodol yn Ddi-waith ac Ni fu erioed

Mae gwir angen i'r paranoia ynghylch dyfodol deallusrwydd artiffisial, roboteg ac awtomeiddio ddod i ben. Fe wnaeth pob chwyldro diwydiannol a thechnegol mewn hanes agor bodau dynol i gyfleoedd diderfyn i gymhwyso eu talent a'u creadigrwydd. Nid yw rhai swyddi ddim yn diflannu - wrth gwrs. Ond mae'r swyddi hynny'n cael eu disodli gan swyddi newydd. Wrth i mi edrych o gwmpas fy swyddfa heddiw ac adolygu ein gwaith, mae'r cyfan yn newydd! Rwy'n gwylio ac yn cyflwyno ar ein AppleTV,

Kapost: Cydweithio, Cynhyrchu, Dosbarthu a Dadansoddi Cynnwys

Ar gyfer marchnatwyr cynnwys menter, mae Kapost yn darparu platfform sy'n cynorthwyo'ch tîm i gydweithredu a chynhyrchu cynnwys, llifoedd gwaith a dosbarthu'r cynnwys hwnnw, a dadansoddi defnydd y cynnwys. Ar gyfer diwydiannau rheoledig, mae Kapost hefyd yn ddefnyddiol wrth ddarparu trywydd archwilio ar olygiadau a chymeradwyaethau cynnwys. Dyma drosolwg: Mae Kapost yn rheoli pob cam o'r broses mewn un platfform: Strategaeth - mae Kapost yn darparu fframwaith persona lle rydych chi'n diffinio pob cam yn

Ymfudo o CMS i CMS

WordPress, Joomla, K2, Drupal, TYPO3, Blogger, Tumblr ... ydych chi erioed wedi gorfod mudo o un safle i'r llall? Mae gennym ni ac mae'n aml yn artaith ac yn gofyn am dunnell o ymdrech â llaw. Nid yn unig hynny, ond hyd yn oed ar ôl i'r cynnwys gael ei drosglwyddo, yn aml nid yw'n delio â defnyddwyr, tacsonomeg categori a thag, gwlithod URL, sylwadau neu ddelweddau. Yn fyr, mae wedi bod yn llawer o waith erioed ... tan nawr. Alex Griffis, CTO MaxTradeIn

Blogger a Haven ar gyfer SEO Black Hat

Fe wnaeth ffrind a mentor da, Ron Brumbarger ollwng nodyn i mi y bore yma gyda dolen annifyr i flog ar Blogger a ymddangosodd ar rai Google Alerts am rai geiriau allweddol yr oedd yn eu dilyn. Ni fyddaf yn ailadrodd yr allweddeiriau yma, gan nad wyf am i'm hymwelwyr backlinking neu ymweld â'r blog, ond roedd y canfyddiadau yn eithaf annifyr. Dyma adran o destun o flog a welais yn gysylltiedig â: Yr URL ac enw

Ydych chi'n Hadau Blogiau?

Yn ôl (snicker) yn nyddiau cynnar blogio, sylweddolais fod gwneud sylwadau ar flogiau eraill yn hynod lwyddiannus. Roedd mwyafrif y twf yn y dyddiau ifanc hynny oherwydd fy nghyfranogiad yn y sgwrs mewn blogiau eraill. Hyd yn oed gyda thwf cyson fy mlog, rwy'n parhau i geisio chwilio am flogiau newydd sy'n ysgrifennu cynnwys gwych mewn meysydd diddordeb cymharol. Rwyf hefyd yn ceisio eu hyrwyddo yn