Pam mae Dirwasgiad?

Mae rhai pobl yn credu bod camreoli corfforaethol, trachwant, economi fyd-eang, rhyfel, terfysgaeth a / neu anghyfrifoldeb y llywodraeth i gyd wedi arwain at y dirwasgiad byd-eang yr ydym yn ei brofi. Efallai. Rwy'n credu y gallai'r rhain i gyd fod yn symptomau ... neu efallai ciwiau a fethwyd gan rai o'r meddyliau busnes mwyaf yn y byd. Rwy'n credu mai'r dirwasgiad yw uchafbwynt y newid a ddaeth yn sgil y cynnydd a'r twf cyflym mewn technoleg. Mae graddau pedair blynedd yn rhy araf, yn cynhyrchu

Tipio Blog: Y Blog Marchnata Wyau

Y peth nesaf i wneud dwsin y pobydd yw, yn eironig, Blog Marchnata Wyau! Ynglŷn â Marchnata Wyau: Susan Payton yw Partner Rheoli Marchnata Wyau. Mae ganddi MBA o Brifysgol Central Arkansas, ac mae ganddi raddau BA mewn Saesneg a Ffrangeg. Mae Susan wedi gweithio fel awdur yn y rhinwedd greadigol ers deng mlynedd. Mae hi bellach yn harneisio ei gallu creadigol gyda'i gwybodaeth a'i phrofiad mewn marchnata, cyllid a busnes. Dyma