Diolch i chi!

Mae gen i gymaint i fod yn ddiolchgar am y Diolchgarwch hwn ... plant iach ac eithriadol, ffrindiau gwych, a swydd ddelfrydol. O ran fy mlog, y person sy'n ddyledus i mi fwyaf yw CHI! Dyma restr o sylwebyddion ar fy mlog (yn nhrefn nifer y sylwadau!). Eich ymgysylltiad â'r blog hwn yw'r grym y tu ôl i ansawdd y cynnwys yr wyf yn ceisio ei roi yma ddydd ar ôl dydd. Mike Schinkel modifoo