Cyffesiadau'r Marchnatwyr SEO

Mae optimeiddio peiriannau chwilio yn un darn o optimeiddio marchnata, a gall fod yr un mor ddryslyd a diflino ag arwydd parcio yn Ninas Efrog Newydd. Mae cymaint o bobl yn siarad ac yn ysgrifennu am SEO ac mae llawer yn gwrth-ddweud ei gilydd. Estynnais at y cyfranwyr gorau yng nghymuned Moz a gofyn yr un tri chwestiwn iddynt: Pa dacteg SEO y mae pawb yn ei charu sy'n ddi-werth mewn gwirionedd? Pa dacteg SEO ddadleuol yn eich barn chi sy'n wirioneddol werthfawr?

Blogger a Haven ar gyfer SEO Black Hat

Fe wnaeth ffrind a mentor da, Ron Brumbarger ollwng nodyn i mi y bore yma gyda dolen annifyr i flog ar Blogger a ymddangosodd ar rai Google Alerts am rai geiriau allweddol yr oedd yn eu dilyn. Ni fyddaf yn ailadrodd yr allweddeiriau yma, gan nad wyf am i'm hymwelwyr backlinking neu ymweld â'r blog, ond roedd y canfyddiadau yn eithaf annifyr. Dyma adran o destun o flog a welais yn gysylltiedig â: Yr URL ac enw