A yw'ch Tŷ Marchnata wedi'i Adeiladu ar Graig neu Dywod?

Nid yn aml y mae'n rhaid i mi gael beiblaidd yma, ond dyma un o'r amseroedd hynny! Am hynny, pwy bynnag sy'n clywed y dywediadau hyn amdanaf, ac yn eu gwneud, cyffelybiaf ef i ddyn doeth, a adeiladodd ei dŷ ar graig. Matthew 7:24 Blab Ym mis Awst, caeodd Blab i lawr. Llwyfan aml-borthiant gwych gyda thunnell o addewid ... fe aeth yn kapoof. Rhennir y stori gyfan gan y sylfaenydd Shaan Puri ar Ganolig. Ef