Adeiladwyr Apiau Symudol a Llwyfannau Gwe Symudol i'ch Busnes

Rwy'n dal i fy synnu yn gyffredinol gan nifer y gwefannau nad ydyn nhw i'w gweld eto ar ddyfais symudol - gan gynnwys cyhoeddwyr mawr iawn. Mae ymchwil Google wedi dangos y bydd 50% o bobl yn gadael gwefan os nad yw’n gyfeillgar i ffonau symudol. Nid cyfle yn unig yw cael rhai darllenwyr ychwanegol, gall addasu eich gwefan at ddefnydd symudol wella eich profiad defnyddiwr gan eich bod yn gwybod bod Folks yn symudol ar hyn o bryd! Gyda'r amrywiaeth enfawr o

19 Ystadegau Gwerthu ar gyfer E-bost, Ffôn, Post Llais a Gwerthu Cymdeithasol

Mae gwerthu yn fusnes pobl lle mae perthnasoedd o bwys cymaint â'r cynnyrch, yn enwedig yn y diwydiant gwerthu meddalwedd. Mae ar berchnogion busnes angen rhywun y gallant ddibynnu arno am eu technoleg. Byddant yn trosoledd y realiti hwn, ac yn ymladd am y pris gwell, ond mae'n mynd yn ddyfnach na hynny. Mae'n rhaid i gynrychiolydd gwerthu a pherchennog SMB gyd-dynnu, ac mae'n bwysicach i'r cynrychiolydd gwerthu i hynny ddigwydd. Nid yw'n anghyffredin i a