Short.io: Shortener URL Label Gwyn

Am gryn amser, roeddwn wedi ymuno â gwasanaeth i fyrhau fy URLau, ond roedd cost y system yn eithaf drud. Roedd defnyddio fy is-barth fy hun yn costio llawer mwy yn eu model prisio. Mewn gwirionedd, roeddwn yn talu mwy am eu cyfrif byrhau URL nag yr oeddwn yn cael ei godi am lwyfannau marchnata cyfan. Gallwn fod wedi defnyddio fersiwn am ddim lle nad oedd fy mharth wedi'i addasu, ond roedd II eisiau i bobl ymddiried ynddo a

EveryoneSocial: Trowch Eich Gweithwyr yn Mwyhadur Cymdeithasol

EveryoneSocial yw'r prif blatfform eiriolaeth a gwerthu cymdeithasol gweithwyr sy'n darparu 1,750 o gysylltiadau i bob gweithiwr ar gyfartaledd, cynnydd o 200% mewn piblinellau gwerthu, 48% meintiau bargen fwy, cynnydd o 4x mewn ymwybyddiaeth brand, ac ar un rhan o ddeg cost rhaglenni cyfryngau cymdeithasol taledig. Pam Eiriolaeth Gweithwyr? Mae gan bob cwmni adnodd pwerus heb ei gyffwrdd â'r potensial i ymhelaethu ar farchnata, gyrru gwerthiannau a bywiogi AD; llais a rhwydweithiau eich gweithwyr. Yn syml,

CoSchedule: Calendr Cyhoeddi Golygyddol a Chymdeithasol ar gyfer WordPress

Waw ... dim ond waw. Roeddwn i wedi darllen am CoScedule gwpl fisoedd yn ôl ac o'r diwedd roedd gen i beth amser i gofrestru ar gyfer y treial a rhoi gyriant prawf iddo. Ategyn hollol wych gyda llawer mwy o alluoedd yr oeddwn wedi'u dychmygu. Roedd y gallu i edrych ar eich blog WordPress gyda chalendr golygyddol o swyddi wedi'i wneud o'r blaen, hyd yn oed gyda galluoedd llusgo a gollwng. Mae CoSchedule yn mynd â'r calendr golygyddol i lefel hollol newydd, serch hynny.