Mae Tirwedd Technoleg Hysbysebu Brodorol 2018 yn Dal i Fynd yn Fwy a Mwy

Fel y soniwyd eisoes ym mhopeth y mae angen i chi ei wybod am Ddeallusrwydd Artiffisial a'i Effaith ar Hysbysebu PPC, Brodorol ac Arddangos, mae hon yn gyfres ddwy ran o erthyglau sy'n canolbwyntio ar gyfryngau taledig, deallusrwydd artiffisial a hysbysebu brodorol. Treuliais y misoedd diwethaf yn cynnal llawer iawn o ymchwil yn y meysydd penodol hyn a arweiniodd at gyhoeddi dau e-lyfr am ddim. Y cyntaf, Popeth y mae angen i chi ei Wybod Am Ddadansoddeg Marchnata a Deallusrwydd Artiffisial,