mParticle: Casglu a Chysylltu Data Cwsmeriaid Trwy APIs Diogel a SDKs

Roedd gan gleient diweddar y buom yn gweithio ag ef bensaernïaeth anodd a oedd yn cyd-fynd â rhyw ddwsin o blatfformau a hyd yn oed mwy o bwyntiau mynediad. Y canlyniad oedd tunnell o ddyblygu, materion ansawdd data, ac anhawster wrth reoli gweithrediadau pellach. Er eu bod am inni ychwanegu mwy, gwnaethom argymell eu bod yn nodi ac yn gweithredu Llwyfan Data Cwsmer (CDP) i reoli'r holl bwyntiau mewnbynnu data yn well i'w systemau, gwella eu cywirdeb data, cydymffurfio

Beth Yw MarTech? Technoleg Marchnata: Gorffennol, Heddiw, a'r Dyfodol

Efallai y cewch chi gwtsh allan ohonof yn ysgrifennu erthygl ar MarTech ar ôl cyhoeddi dros 6,000 o erthyglau ar dechnoleg marchnata am dros 16 mlynedd (y tu hwnt i oedran y blog hwn ... roeddwn i ar blogger yn flaenorol). Rwy'n credu ei bod yn werth cyhoeddi a helpu gweithwyr busnes proffesiynol i sylweddoli'n well beth oedd MarTech, a dyfodol yr hyn a fydd. Yn gyntaf, wrth gwrs, yw bod MarTech yn bortmanteau marchnata a thechnoleg. Collais yn wych

Gwneud y mwyaf o Werth Data Mawr gyda Optimeiddio Stac Data Mawr Pepperdata a Thiwnio Awtomataidd

Pan fyddant yn cael eu trosoli'n gywir, gall data mawr bweru gweithrediadau. Mae data mawr bellach yn chwarae rhan bwysig ym mhopeth o fancio i ofal iechyd i'r llywodraeth. Mae rhagolwg twf syfrdanol y farchnad ddata fawr fyd-eang, o $ 138.9 biliwn yn 2020 i $ 229.4 biliwn erbyn 2025, yn arwydd clir bod data mawr bellach yn ornest barhaol yn y dirwedd fusnes. Fodd bynnag, er mwyn cynhyrchu'r gwerth mwyaf o'ch data mawr, mae angen eich pentwr data mawr

10 Technoleg Fodern Sy'n Gwella Marchnata Digidol

Weithiau mae gan y gair aflonyddwch arwyddocâd negyddol. Nid wyf yn credu bod unrhyw dechnoleg fodern yn tarfu ar farchnata digidol heddiw, rwy'n credu ei fod yn cael ei wella ganddo. Mae marchnatwyr sy'n addasu ac yn mabwysiadu technolegau mwy newydd yn gallu personoli, ymgysylltu a chysylltu â'u rhagolygon a'u cwsmeriaid mewn ffyrdd llawer mwy ystyrlon. Mae'r diwrnodau swp a chwyth yn symud y tu ôl i ni wrth i systemau ddod yn well wrth dargedu a rhagfynegi ymddygiad defnyddwyr a busnesau.