Cost Gormod o Ddata

Bob dydd, mae sefydliadau gwerthu a marchnata yn creu 2.5 quintillion beit o ddata. Er y gallai storio mynyddoedd o ddata yn y gobaith o ddatgelu mewnwelediadau gweithredadwy ymddangos fel defnydd effeithiol o amser ac arian busnesau, gall y costau cysylltiedig eich synnu. Mae ffeithlun diweddar a grëwyd gan Lattice Engines yn datgelu bod 88% o dimau marchnata yn colli allan ar gyfleoedd busnes oherwydd gwybodaeth annigonol. O'r rhai a holwyd, roedd 24.5% yn teimlo eu bod wedi'u herio gan y data a'r