#Twitter effeithiol #Marchnata gyda #Hashtags

Na, nid yw hwn yn un o'r ymgyrchoedd annifyr hynny Cael mwy o ddilynwyr i chwyddo'ch canlynol yn artiffisial ar ddilynwyr amherthnasol. Dyma sut i gynyddu eich llais ar Twitter yn effeithiol fel bod cynulleidfaoedd perthnasol nad ydyn nhw'n eich dilyn chi yn dod o hyd i'ch trydariadau. Gelwir yr ateb yn hashnod. Mae yna dunelli o bobl a rhaglenni yn chwilio Twitter ar hyn o bryd am newyddion a digwyddiadau amser real sy'n chwilio am hashnodau. Hashnod yw'r bunt