Mae'r Cyfryngau yn Methu Oherwydd Diffyg Ffydd ynddo'i Hun

Ddoe cefais sgwrs wych gyda Brad Shoemaker, arbenigwr cyfryngau lleol sydd â hanes hir yn ceisio llusgo radio i'r oes ddigidol. Fe ddigwyddodd hynny nes i ffrind arall, Richard Sickels, gerdded i mewn i'r swyddfa. Roedd gan Richard hanes gwych ym maes radio hefyd. Buom yn siarad tunnell am y diwydiant radio a pharheais i feddwl amdano neithiwr. Wrth i werthu aer barhau i ddirywio ac ymerodraethau radio yn parhau i wneud hynny