Sut i Berfformio Dadansoddiad Cystadleuwyr ar gyfer Nodi Rhagolygon Adeiladu Cyswllt

Sut ydych chi'n dod o hyd i ragolygon backlink newydd? Mae'n well gan rai chwilio am wefannau ar bwnc tebyg. Mae rhai yn chwilio am gyfeiriaduron busnes a llwyfannau gwe 2.0. Ac mae rhai jyst yn prynu backlinks mewn swmp ac yn gobeithio am y gorau. Ond mae un dull i'w rheoli i gyd ac mae'n ymchwil cystadleuwyr. Mae gwefannau sy'n cysylltu â'ch cystadleuwyr yn debygol o fod yn berthnasol yn thematig. Yn fwy na hynny, maent yn debygol o fod yn agored i bartneriaethau backlink. A'ch

Sut i Optimeiddio'ch Tagiau Teitl (Gydag Enghreifftiau)

Oeddech chi'n gwybod y gall eich tudalen fod â nifer o deitlau yn dibynnu ar ble rydych chi am iddyn nhw gael eu harddangos? Mae'n wir ... dyma bedwar teitl gwahanol y gallwch eu cael ar gyfer un dudalen yn eich system rheoli cynnwys. Tag Teitl - yr HTML sy'n cael ei arddangos yn eich tab porwr ac sy'n cael ei fynegeio a'i arddangos mewn canlyniadau chwilio. Teitl y Dudalen - y teitl rydych chi wedi'i roi i'ch tudalen yn eich system rheoli cynnwys i ddod o hyd iddi

Pam fod Infograffeg Mor Boblogaidd? Awgrym: Cynnwys, Chwilio, Cymdeithasol, a Throsi!

Mae llawer ohonoch yn ymweld â'n blog oherwydd yr ymdrech gyson a roddais i rannu ffeithluniau marchnata. Yn syml, dwi'n eu caru ac maen nhw'n hynod boblogaidd. Mae yna sawl rheswm pam mae ffeithluniau'n gweithio cystal i strategaethau marchnata digidol busnesau: Gweledol - Mae hanner ein hymennydd wedi'u neilltuo i weledigaeth ac mae 90% o'r wybodaeth rydyn ni'n ei chadw yn weledol. Mae lluniau, graffiau a lluniau i gyd yn gyfryngau hanfodol i gyfathrebu â'ch prynwr. 65%

Myth SEO: A ddylech chi erioed ddiweddaru tudalen sydd â sgôr uchel?

Cysylltodd cydweithiwr â mi a oedd yn defnyddio safle newydd ar gyfer eu cleient a gofyn fy nghyngor. Dywedodd fod ymgynghorydd SEO a oedd yn gweithio gyda'r cwmni wedi eu cynghori i sicrhau na fyddai'r tudalennau yr oeddent yn eu rhestru yn cael eu newid fel arall y gallent golli eu safle. Mae hyn yn nonsens. Am y degawd diwethaf rydw i wedi bod yn helpu rhai o frandiau mwyaf y byd i fudo, defnyddio ac adeiladu strategaethau cynnwys hynny

Terminoleg Marchnata Ar-lein: Y Diffiniadau Sylfaenol

Weithiau rydyn ni'n anghofio pa mor ddwfn ydyn ni yn y busnes ac yn anghofio rhoi cyflwyniad i rywun i'r derminoleg neu'r acronymau sylfaenol sy'n arnofio wrth i ni siarad am farchnata ar-lein. Yn lwcus i chi, mae Wrike wedi llunio'r ffeithlun Marchnata Ar-lein 101 hwn sy'n eich arwain trwy'r holl derminoleg farchnata sylfaenol sydd ei hangen arnoch i gynnal sgwrs â'ch gweithiwr marchnata proffesiynol. Marchnata Cyswllt - Yn dod o hyd i bartneriaid allanol i farchnata'ch

Y Nodweddion Rhaid i Bob System Rheoli Cynnwys Eu Cael ar gyfer Optimeiddio Peiriannau Chwilio

Cyfarfûm â chleient sydd wedi bod yn cael trafferth gyda'i safleoedd peiriannau chwilio. Wrth imi adolygu eu System Rheoli Cynnwys (CMS), edrychais am rai arferion gorau sylfaenol na allwn ddod o hyd iddynt. Cyn i mi ddarparu rhestr wirio i'w gwirio gyda'ch darparwr CMS, dylwn nodi yn gyntaf nad oes DIM rheswm o gwbl i gwmni NID fod â system rheoli cynnwys mwyach. Bydd CMS yn eich darparu chi neu'ch tîm marchnata

Y Stack Tech Ultimate ar gyfer Marchnatwyr Perfformio Uchel

Yn 2011, ysgrifennodd yr entrepreneur Marc Andreessen yn enwog, mae meddalwedd yn bwyta'r byd. Mewn sawl ffordd, roedd Andreessen yn iawn. Meddyliwch faint o offer meddalwedd rydych chi'n eu defnyddio bob dydd. Gall un ffôn clyfar fod â channoedd o gymwysiadau meddalwedd arno. A dyna un ddyfais fach yn eich poced. Nawr, gadewch i ni gymhwyso'r un syniad hwnnw i'r byd busnes. Gallai un cwmni ddefnyddio cannoedd, os nad miloedd, o atebion meddalwedd. O gyllid i fod yn ddynol

Gwahaniaeth rhwng SEO A SEM, Dau Dechneg I Gipio Traffig i'ch Gwefan

Ydych chi'n gwybod y gwahaniaeth rhwng SEO (Optimeiddio Peiriannau Chwilio) ac SEM (Marchnata Peiriannau Chwilio)? Nhw yw dwy ochr yr un geiniog. Defnyddir y ddwy dechneg i ddal traffig i wefan. Ond mae un ohonyn nhw'n fwy uniongyrchol, am y tymor byr. Ac mae'r llall yn fuddsoddiad mwy hirdymor. Ydych chi eisoes wedi dyfalu pa un ohonyn nhw yw'r gorau i chi? Wel, rhag ofn nad ydych chi'n gwybod o hyd, yma