Ystadegau Anferth Chwaraeon ar y Cyfryngau Cymdeithasol

Os oes un peth y gallem ei ddysgu o'r storm dân ar-lein gyfredol gyda'r NFL, y cyfryngau a chefnogwyr chwaraeon, mae'n effaith cyfryngau cymdeithasol ar y diwydiant chwaraeon. Mae Nielsen yn adrodd, trwy chwe wythnos gyntaf tymor yr NFL, bod gwyliadwriaeth gemau i lawr 7.5% flwyddyn ar ôl blwyddyn. Nid oes gennyf fawr o amheuaeth bod hyn yn bennaf oherwydd yr ymatebion a'r sgyrsiau dilynol yn chwyddo'r mater ar gyfryngau cymdeithasol. Agor Facebook neu Twitter ar

Trosedd ac Amddiffyn Cynhyrchu Galw

Gyda gemau March Madness Sweet Sixteen ar y gweill, roedd Integrate o'r farn y byddai hwn yn amser perffaith i ecsbloetio brwdfrydedd chwaraeon colegol eu personas targed. Mae'r ffeithlun Integrate newydd yn ffeithlun amserol, hwyliog sy'n defnyddio trosiadau pêl-fasged tenau, ond gobeithio, er mwyn dangos buddion awtomeiddio ymdrechion cynhyrchu galw trydydd parti. Mae pwyntiau allweddol yr ffeithlun yn cynnwys: Tramgwydd Gwael - Tasgau â llaw ac amseroedd ymateb araf Trosedd Fawr - Awtomeiddio i sgorio mwy o gyfleoedd Amddiffyn Gwael