Badgeville: Annog Newid Ymddygiad trwy Gamblo

Gall y gallu i newid ymddygiad cwsmeriaid fod yn greal sanctaidd e-farchnatwyr. Her wrth ymgysylltu â chwsmeriaid yn amgylchedd heddiw yw eu teyrngarwch fflyd wrth wynebu sawl opsiwn. I ddatrys hyn, mae'n rhaid i fusnesau newid strategaethau wrth fynd neu ddarparu'r hyn y mae'r cwsmer ei eisiau mewn amrantiad. Nid yw hyn bob amser yn bosibl gydag adnoddau prin heddiw. Mae gemau yn strategaeth sy'n cynorthwyo marchnatwyr gyda'r ymdrechion hyn. Un cwmni gamification sydd ymlaen yn eithaf