Terminoleg Dylunio Graffig y Mae Noobs yn aml yn ei ddrysu

Fe wnes i chwalu ychydig pan wnes i ddod o hyd i'r ffeithlun hwn oherwydd, fel mae'n digwydd, mae'n rhaid i mi fod yn noob dylunio graffig. Ond, gwaetha'r modd, mae'n anhygoel darganfod faint nad ydw i'n ei wybod am ddiwydiant rydw i wedi bod yn rhan annatod ohono am y 25 mlynedd diwethaf. Yn fy amddiffynfa, dim ond graffeg yr wyf yn dablu ac yn gofyn amdano. Diolch byth, mae ein dylunwyr yn llawer mwy gwybodus am ddylunio graffig nag ydw i. Mae angen i chi wybod y gwahaniaeth rhwng

Arferion Gorau ar gyfer Fformatau Diweddariad Post a Statws

Nid wyf yn siŵr y byddwn wedi galw'r ffeithlun hwn Sut i Greu Swyddi Perffaith; fodd bynnag, mae ganddo eglurhad gwych ar yr arferion gorau sy'n gweithio ar gyfer diweddaru eich blog, fideo a statws cymdeithasol ar-lein. Dyma'r pedwerydd iteriad o'u ffeithlun poblogaidd - ac mae'n ychwanegu blogio a fideo. Mae defnyddio delweddau, galw i weithredu, hyrwyddo cymdeithasol a hashnodau yn gyngor gwych ac yn aml yn cael eu hanwybyddu gan fod marchnatwyr yn gweithio i ddarlledu eu cynnwys yn unig. I.

Delweddau Cefndir y Corff Wedi'i Wneud yn Hawdd

Nodwedd braf y byddwch chi'n dod o hyd iddi ar lawer o wefannau yw lle mae'n ymddangos bod ardal cynnwys y ganolfan yn troshaenu'r dudalen gyda chysgod gollwng y tu ôl iddi. Mae'n ddull eithaf syml mewn gwirionedd i wneud i'ch blog edrych yn neis (neu wefan arall) gydag un ddelwedd gefndir. Sut mae'n cael ei wneud? Ffigurwch pa mor eang yw'ch cynnwys. Enghraifft: 750px. Adeiladu delwedd yn eich cais darlunio (rwy'n defnyddio Illustrator) yn ehangach na'r maes cynnwys. Enghraifft: 800px.