Sut i Ddefnyddio TikTok Ar gyfer Marchnata B2B

TikTok yw'r platfform cyfryngau cymdeithasol sy'n tyfu gyflymaf yn y byd, ac mae ganddo'r potensial i gyrraedd dros 50% o boblogaeth oedolion yr UD. Mae yna ddigon o gwmnïau B2C sy'n gwneud gwaith da o drosoli TikTok i adeiladu eu cymuned a sbarduno mwy o werthiannau, ewch â thudalen TikTok Duolingo er enghraifft, ond pam na welwn ni fwy o farchnata busnes-i-fusnes (B2B) ymlaen TikTok? Fel brand B2B, gall fod yn hawdd ei gyfiawnhau

Ystadegau Marchnata Cynnwys B2B ar gyfer 2021

Datblygodd Elite Content Marketer erthygl hynod gynhwysfawr ar Ystadegau Marchnata Cynnwys y dylai pob busnes ei hystyried. Nid oes cleient nad ydym yn ymgorffori marchnata cynnwys fel rhan o'i strategaeth farchnata gyffredinol. Y ffaith yw bod prynwyr, yn enwedig prynwyr busnes-i-fusnes (B2B), yn ymchwilio i broblemau, atebion, a darparwyr atebion. Dylid defnyddio'r llyfrgell o gynnwys rydych chi'n ei datblygu i roi'r holl fanylion angenrheidiol i roi ateb iddynt hefyd

B2B: Sut i Greu Twmffat Cynhyrchu Arwain Cyfryngau Cymdeithasol Effeithiol

Mae cyfryngau cymdeithasol yn ffordd wych o gynhyrchu traffig ac ymwybyddiaeth brand ond gall fod yn eithaf heriol wrth gynhyrchu arweinwyr B2B. Pam nad yw cyfryngau cymdeithasol mor effeithiol wrth wasanaethu fel twndis gwerthu B2B a sut i oresgyn yr her honno? Gadewch i ni geisio darganfod! Heriau Cynhyrchu Arwain Cyfryngau Cymdeithasol Mae dau brif reswm pam ei bod yn anodd troi llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn sianeli cynhyrchu arweiniol: Mae marchnata cyfryngau cymdeithasol yn amharol - Na

Grawnwin i mewn, Siampên Allan: Sut Mae AI yn Trawsnewid y Twndis Gwerthu

Wele gyflwr y cynrychiolydd datblygu gwerthiant (SDR). Yn ifanc yn eu gyrfa ac yn aml yn fyr o brofiad, mae'r SDR yn ymdrechu i symud ymlaen yn y sefydliad gwerthu. Eu cyfrifoldeb un: recriwtio rhagolygon i lenwi'r biblinell. Felly maen nhw'n hela ac yn hela, ond dydyn nhw ddim bob amser yn gallu dod o hyd i'r tiroedd hela gorau. Maen nhw'n creu rhestrau o ragolygon sy'n wych yn eu barn nhw ac yn eu hanfon i'r twndis gwerthu. Ond nid yw llawer o'u rhagolygon yn cyd-fynd