b2b

 • Galluogi GwerthuB2B Ffynonellau Cynhyrchu Arweiniol

  Pedair Ffynhonnell ar gyfer Dod o Hyd i Werthu B2B Newydd

  Mae o leiaf bedair ffynhonnell fawr ar gael ichi lle gallwch chi ganolbwyntio'ch ymdrechion gwerthu B2B i gynyddu eich refeniw. Dyma nhw … Eich cwsmeriaid presennol Pobl eraill rydych chi'n eu hadnabod yn barod ond nad ydych chi'n gwneud busnes gyda nhw ar hyn o bryd Pobl y mae eraill yn eu hadnabod ond nad ydych chi'n eu hadnabod Pobl nad oes gennych chi unrhyw gysylltiad â nhw ar hyn o bryd...

 • Hyfforddiant Gwerthu a MarchnataChwe Cham Gartner o Daith y Prynwr B2B

  Chwe Cham Taith y Prynwr B2B

  Bu llawer o erthyglau ar deithiau prynwyr dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf a sut mae angen i fusnesau drawsnewid i ddarparu ar gyfer y newidiadau yn ymddygiad prynwyr yn ddigidol. Mae'r camau y mae prynwr yn cerdded drwyddynt yn agwedd hanfodol ar eich strategaeth werthu a marchnata gyffredinol er mwyn sicrhau eich bod yn darparu'r wybodaeth i ragolygon neu gwsmeriaid ble a phryd maen nhw…

 • Llwyfannau CRM a DataWhatConverts Arwain Olrhain a Phhriodoli ar gyfer Asiantaethau

  WhatConverts: Arwain Olrhain a Phhriodoli ar gyfer Asiantaethau Marchnata a'u Cleientiaid

  Mae asiantaethau marchnata yn gweithredu mewn tirwedd ddeinamig lle mae llwyddiant yn dibynnu ar benderfyniadau sy'n cael eu gyrru gan ddata. Un o'r heriau hollbwysig y mae asiantaethau'n ei hwynebu yw olrhain ac adrodd yn gywir ar arweiniadau a gynhyrchir o'u hymgyrchoedd marchnata amrywiol. Os ydych chi yn y busnes leadgen, byddai'n well gennych chi gael atebion mewn man lle gallwch chi a'ch cleientiaid fonitro effaith eich strategaethau. Beth Sy'n Trosi…

 • Cynnwys MarchnataYstadegau Marchnata YouTube ac YouTube: Cymdeithasol, Symudol, Hysbysebion a Chwilio

  Marchnata YouTube yn 2023: Pam RHAID i'ch Busnes Ymgorffori Marchnata Fideo

  Mae YouTube wedi dod i'r amlwg fel platfform anhepgor na all defnyddwyr (B2C) a marchnatwyr busnes (B2B) ei anwybyddu. Gyda'i sylfaen defnyddwyr helaeth, potensial ymgysylltu heb ei ail, a nodweddion unigryw, mae YouTube yn cyflwyno sianel ddeinamig a dylanwadol ar gyfer cysylltu â chynulleidfaoedd a sbarduno twf busnes. Mae cynnwys addysgol yn nodwedd o farchnata effeithiol, gan gynnig gwerth i ddefnyddwyr B2C a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau B2B. YouTube…

 • Galluogi GwerthuCASTANET: Awtomeiddio Cynhyrchu Arweiniol B2B ar gyfer LinkedIn

  CASTANET: Y Genhedlaeth Arweiniol B2B Ultimate ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Gwerthu gan Ddefnyddio LinkedIn

  Gall y dasg o gynhyrchu arweinwyr gwerthfawr fod yn ymdrech lafurus a llafurus. Rhowch CASTANET, offeryn cynhyrchu plwm B2B awtomataidd a gynlluniwyd i drawsnewid sut mae gweithwyr gwerthu proffesiynol, realtors, buddsoddwyr, asiantau yswiriant, darparwyr technoleg SaaS, cynghorwyr busnes, hyfforddwyr, ac asiantaethau marchnata yn mynd ati i gaffael plwm. Mae cynhyrchu arweiniol LinkedIn â llaw traddodiadol yn gofyn am amser ac ymdrech helaeth, gan adael gweithwyr proffesiynol ac asiantaethau gwerthu yn denau.…

 • Technoleg Hysbysebubeth yw'r amser gorau i redeg hysbysebion facebook

  Beth yw'r Amser Gorau i Redeg Hysbysebion Facebook?

  Mae hysbysebu Facebook wedi dod yn arf anhepgor i fusnesau a marchnatwyr sy'n ceisio cyrraedd cynulleidfa fawr ar-lein. Fodd bynnag, nid yw creu hysbyseb Facebook apelgar yn gwarantu ei lwyddiant. Mae amseriad yr hysbysebion yn ffactor gwerthfawr sy'n cael ei anwybyddu'n aml. Gall deall yr amser gorau i redeg hysbysebion Facebook effeithio'n sylweddol ar berfformiad a llwyddiant ymgyrch. Yn hyn…

 • Galluogi GwerthuGwybyddiaeth: Cudd-wybodaeth Gwerthu - Gwybodaeth Gyswllt Rhagolwg B2B Cywir

  Cognim: Dod o hyd i Wybodaeth Gyswllt Cywir, Cydymffurfio â Rhagolwg Ar Gyfer Eich Timau Gwerthu B2B

  Mae timau gwerthu yn dibynnu ar wybodaeth gwerthu gywir a chyfredol i nodi rhagolygon, ymgysylltu â'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau, a throsi arweinwyr yn gwsmeriaid ffyddlon. Fodd bynnag, nid yw cael gwybodaeth ddibynadwy am werthiant heb ei heriau. Dewch i ni archwilio'r heriau hyn a darganfod sut mae Cognim, datrysiad gwybodaeth gwerthu blaengar, yn dod i'r adwy, gan drawsnewid sut mae busnesau'n cysylltu ac yn ffynnu. Y Gors Ymchwilio: Cynrychiolwyr gwerthu yn aml…

 • Marchnata Symudol a ThablediSut i ysgrifennu negeseuon testun (SMS) ar gyfer marchnata

  Sut i Greu Negeseuon Testun Cymhellol (SMS) Sy'n Gyrru Canlyniadau

  Pan gânt eu defnyddio'n strategol ac yn barchus, gall negeseuon testun (SMS) fod yn arf pwerus i fusnesau ymgysylltu â'u cynulleidfa, ysgogi trosiadau, a meithrin teyrngarwch cwsmeriaid. Ystadegau Marchnata SMS Mae'r ystadegau hyn o SMSComparison yn tynnu sylw at y defnydd eang o ffonau smart, cyfraddau ymgysylltu ac ymateb uchel negeseuon SMS o'u cymharu ag e-bost, hoffter cyfathrebu neges destun, a'r farchnad sylweddol…

Cau

Adblock Wedi'i Ganfod

Martech Zone yn gallu darparu'r cynnwys hwn i chi heb unrhyw gost oherwydd ein bod yn rhoi arian i'n gwefan trwy refeniw hysbysebu, dolenni cyswllt, a nawdd. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn cael gwared ar eich rhwystrwr hysbysebion wrth i chi edrych ar ein gwefan.