Sut i Ddefnyddio TikTok Ar gyfer Marchnata B2B

TikTok yw'r platfform cyfryngau cymdeithasol sy'n tyfu gyflymaf yn y byd, ac mae ganddo'r potensial i gyrraedd dros 50% o boblogaeth oedolion yr UD. Mae yna ddigon o gwmnïau B2C sy'n gwneud gwaith da o drosoli TikTok i adeiladu eu cymuned a sbarduno mwy o werthiannau, ewch â thudalen TikTok Duolingo er enghraifft, ond pam na welwn ni fwy o farchnata busnes-i-fusnes (B2B) ymlaen TikTok? Fel brand B2B, gall fod yn hawdd ei gyfiawnhau

Ystadegau Marchnata Cynnwys B2B ar gyfer 2021

Datblygodd Elite Content Marketer erthygl hynod gynhwysfawr ar Ystadegau Marchnata Cynnwys y dylai pob busnes ei hystyried. Nid oes cleient nad ydym yn ymgorffori marchnata cynnwys fel rhan o'i strategaeth farchnata gyffredinol. Y ffaith yw bod prynwyr, yn enwedig prynwyr busnes-i-fusnes (B2B), yn ymchwilio i broblemau, atebion, a darparwyr atebion. Dylid defnyddio'r llyfrgell o gynnwys rydych chi'n ei datblygu i roi'r holl fanylion angenrheidiol i roi ateb iddynt hefyd

Cynnwys Gated: Eich Porth i Arweinwyr B2B Da!

Mae cynnwys gatiog yn strategaeth a ddefnyddir gan lawer o gwmnïau B2B i roi cynnwys da ac ystyrlon i gael rhai arweinwyr da yn gyfnewid. Ni ellir cyrchu cynnwys gatiau yn uniongyrchol a gall rhywun ei gael ar ôl cyfnewid rhywfaint o wybodaeth bwysig. Mae gatiau ar 80% o asedau marchnata B2B; gan fod cynnwys â giât yn strategol i gwmnïau cynhyrchu plwm B2B. Hubspot Mae'n bwysig gwybod arwyddocâd cynnwys â gatiau os ydych chi'n fenter B2B ac ati

Canllaw Cynhwysfawr i Ddefnyddio Llywiwr Gwerthu LinkedIn

Mae LinkedIn wedi chwyldroi’r ffordd y mae busnesau’n cysylltu â’i gilydd. Manteisiwch i'r eithaf ar y platfform hwn trwy ddefnyddio ei offeryn Sales Navigator. Mae busnesau heddiw, waeth pa mor fawr neu fach, yn dibynnu ar LinkedIn am logi pobl ledled y byd. Gyda dros 720 miliwn o ddefnyddwyr, mae'r platfform hwn yn tyfu bob dydd o ran maint a gwerth. Ar wahân i recriwtio, mae LinkedIn bellach yn brif flaenoriaeth i farchnatwyr sy'n dymuno camu i fyny eu gêm marchnata digidol. Gan ddechrau gyda