Sut Mae Eich Llwyddiant Marchnata B2B yn Dibynnu ar y Sefydliad Cyfan

Beth yw'r Rysáit ar gyfer Llwyddiant Marchnata Digidol B2B? Mae adroddiad 2015 What Works Where yn gwneud synnwyr o dirwedd ddigidol aml-sianel heddiw. Gan weithio mewn partneriaeth â'r Gymdeithas Farchnata ac Circle Research, cynhaliodd Omobono arolwg o 331 o uwch swyddogion gweithredol, yn UDA a'r DU, ar draws Marchnata, Gwerthu, Gwasanaeth Cwsmeriaid, AD a Chyfathrebu Mewnol i ddeall eu hamcanion, cyllidebau, gweithgareddau a strategaethau / heriau yn well. Dyma'r cynhwysion y mae Onobono yn eu darparu ar gyfer y llwyddiant hwnnw: Mae adeiladu dewis brand bellach yn ddewis pawb