Cyflwyniad: 10 Awgrymiadau Profedig i Sleidiau Trosoledd

Rwyf wedi cael llwyddiant anhygoel gyda SlideShare dros y blynyddoedd, ond wedi sylwi nad yw llawer o'n cleientiaid wedi bod mor llwyddiannus. Mae gen i dros 313 o ddilynwyr ar SlideShare gydag ymhell dros 50,000 o olygfeydd yn ogystal â chyflwyniadau cwpl a wnaeth dudalen gartref SlideShare. Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydw i wir wedi dysgu sut i gael llawer mwy allan o'r platfform na phan ddechreuais ei ddefnyddio gyntaf. Rhai o'r triciau I.

Diolch Da am Ffrindiau!

I'r rhai ohonoch a sylwodd fy mod wedi diflannu oddi ar y rhwyd ​​y penwythnos hwn, ymddiheuraf am beidio â phostio nodyn neu ddau hyd yn oed. Cawsom ychydig o argyfwng teuluol gartref a gymerodd fy holl sylw ac egni. Waeth pa mor bwysig yw fy mlog a chadw fy enw da ar-lein, nid oes unrhyw beth mor bwysig â theulu. Rwy'n ddiolchgar iawn am fy ffrindiau, ar-lein ac all-lein, yn ystod yr amseroedd heriol hyn. I.