Fel Afalau a Chaws, E-bost a Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol

Rwyf wrth fy modd â'r dyfyniad hwnnw gan Tamsin Fox-Davies, Uwch Reolwr Datblygu yn Constant Contact, yn disgrifio'r berthynas rhwng cyfryngau cymdeithasol a marchnata e-bost: Mae'r cyfryngau cymdeithasol a marchnata e-bost fel caws ac afalau. Nid yw pobl yn meddwl eu bod yn mynd gyda'i gilydd, ond maen nhw'n bartneriaid perffaith mewn gwirionedd. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn helpu i ymestyn cyrhaeddiad eich ymgyrchoedd e-bost a gallant adeiladu eich post. Yn y cyfamser, bydd ymgyrchoedd e-bost da yn dyfnhau'r berthynas sydd gennych â chysylltiadau cyfryngau cymdeithasol, ac yn troi

36 Rheolau Cyfryngau Cymdeithasol

Os ydych chi wedi darllen y blog hwn ers cryn amser, rydych chi'n gwybod fy mod i'n dirmygu rheolau. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn dal yn ifanc iawn felly mae cymhwyso rheolau ar y pwynt hwn yn dal i ymddangos yn gynamserol. Mae'r bobl yn FastCompany yn llunio cryn gasgliad o bytiau o gyngor ac yn eu galw'n Rheolau'r Cyfryngau Cymdeithasol. Mae'r ffeithlun hwn yn gasgliad o'r rheolau a gyhoeddwyd yn rhifyn mis Medi o'r cylchgrawn. Ni fyddwn yn galw'r rheolau hyn fel y gwnes i o hyd

4 Awgrym ar gyfer Gwell “Cymdeithasu”

Os ydych chi'n darllen Martech Zone, siawns bod rhywun wedi rhoi gwybod ichi eisoes am y ffaith y bydd yn bwysicach nag erioed i gael eich busnes yn gymdeithasol eleni. Datgelodd arolwg diweddar a gynhaliwyd gennym ar gyfer GrowBiz Media fod 40% o wneuthurwyr penderfyniadau busnes bach i fidsized yn bwriadu defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn 2012. Yn ddiweddar clywais westai ar Business Insanity Radio Talk Show yn awgrymu y dylid rhoi eu gwerth i bob person gwerthu

Tanio: Widgets MyBlogLog a BlogCatalog

I'r rhai ohonoch sydd wedi bod yn ddarllenwyr amser hir, fe sylwch fy mod wedi dileu'r teclynnau bar ochr MyBlogLog a BlogCatalog. Mi wnes i ymdrechu i gael gwared arnyn nhw ers cryn amser. Fe wnes i fwynhau gweld wynebau Folks a ymwelodd â fy mlog yn aml - roedd yn gwneud i'r darllenwyr ymddangos fel pobl go iawn yn hytrach nag stats ar Google Analytics. Fe wnes i ddadansoddiad llawn o bob ffynhonnell a sut roedden nhw'n gyrru traffig i'm safle yn ogystal â