Tueddiadau Marchnata Digidol

Dyma grynodeb gwych o lawer o'r tueddiadau rydyn ni wedi bod yn morthwylio ymlaen gyda'n cleientiaid - mae chwilio organig, chwilio lleol, chwilio symudol, marchnata fideo, marchnata e-bost, hysbysebu â thâl, cynhyrchu plwm a marchnata cynnwys yn dueddiadau allweddol. Mae'n wir trugaredd bod angen i chi gael eich cynnwys yn yr ystadegau marchnata digidol diweddaraf a'r tueddiadau poethaf i'ch strategaeth farchnata ddigidol aros yn effeithiol yn 2019 a thu hwnt. Y 7 Tueddiad Gorau Rhaid i Chi Gwybod amdanynt

Cyffesiadau'r Marchnatwyr SEO

Mae optimeiddio peiriannau chwilio yn un darn o optimeiddio marchnata, a gall fod yr un mor ddryslyd a diflino ag arwydd parcio yn Ninas Efrog Newydd. Mae cymaint o bobl yn siarad ac yn ysgrifennu am SEO ac mae llawer yn gwrth-ddweud ei gilydd. Estynnais at y cyfranwyr gorau yng nghymuned Moz a gofyn yr un tri chwestiwn iddynt: Pa dacteg SEO y mae pawb yn ei charu sy'n ddi-werth mewn gwirionedd? Pa dacteg SEO ddadleuol yn eich barn chi sy'n wirioneddol werthfawr?

Awdur Setup gyda WordPress SEO Yoast

Ychydig yn ôl, fe wnaethon ni rannu sut roedden ni wedi sefydlu Awduriaeth ar ein gwefan. Mae awduriaeth wedi dod yn strategaeth bwysig, gan gynyddu cyfraddau clicio drwodd ar ganlyniadau peiriannau chwilio sydd â'r pyt cyfoethog, a chynyddu'r tebygolrwydd y bydd eich gwefan WordPress yn cael ei graddio'n dda. Mae angen llawer llai o ddatblygiad heddiw i alluogi awduraeth diolch i rai o'r awduron ategion gwych allan yna fel Joost De Valk. Yr allwedd i'r dull hwn o alluogi awduraeth yw hynny

Diffyg yn Adnabod Pobl Google - a'r Perygl

Daeth ffrind da Brett Evans â chanlyniad chwilio diddorol i'm sylw. Pan fydd rhai Folks yn chwilio am Douglas Karr, mae cyd-destun y bar ochr wedi'i lenwi â gwybodaeth am gynhyrchydd y ffilm (nid fi), ond gyda fy llun. Y peth hynod ddiddorol yw nad oes cysylltiad rhwng data Wikipedia a'm proffil Google+. Nid oes dolen ar ei Wikipedia sy'n ymwneud â mi, nid oes dolen ar fy mhroffil Google+ sy'n cysylltu â'i

Google Ramping Up Authorship mewn Gwefeistri

Rydym yn cadw llygad ar gyfrifon gwefeistri ein cleientiaid. Nid yw'n gyd-ddigwyddiad, yn fy marn i, bod ein cleientiaid yn graddio'n dda gan ein bod ni'n gallu nodi a lleihau'r gwallau sy'n ymddangos mewn Gwefeistri. Mae Google yn parhau i ddatblygu ei algorithmau y tu hwnt i'r gemau gwirion a chwaraeodd llawer o gwmnïau SEO yn y gorffennol. Mae awduriaeth yn chwarae rhan gynyddol yn hyn. Trwy ddefnyddio ciwiau cymdeithasol ar boblogrwydd, mae Google yn datblygu eu tudalen

Beth yw AuthorRank a Pam Mae'n Bwysig

Rydw i wedi bod yn pestering fy nghleientiaid ac rydyn ni wedi bod yn integreiddio cod awduriaeth ar bob un o'n gwefannau WordPress ers gweld canlyniadau anhygoel ei wneud ar ein blog ein hunain. Dyma ffeithlun gwych i helpu i hyrwyddo awduriaeth hyd yn oed ymhellach ... gan bennu'r term, AuthorRank. Ar gyfer yr awdur, y marchnatwr neu'r cynhyrchydd cynnwys ar gyfartaledd, mae AuthorRank yn cyflwyno cyfle gwych ar gyfer brandio personol, ond mae hefyd yn ein gwneud ni'n gyfrifol yn unigol am ansawdd y gwaith rydyn ni'n ei gynhyrchu. Gwerthuso'r ansawdd

Galluogi Cyswllt Awdurdodi a Chyhoeddi yn WordPress

Rwy'n dal i ddweud wrth bobl y byddwn i'n rhannu sut rydyn ni'n integreiddio microdata awduriaeth i gynhyrchu pytiau cyfoethog o ganlyniad chwilio. Mae'n gweithio'n dda i'n cleientiaid i gynyddu eu SERP CTRs) felly sylweddolais y byddwn yn ei ddogfennu yma ar gyfer gwefannau WordPress. Mae dau ddarn i hyn ... ac nid yw'r ddwy elfen yn gysylltiedig. Mae'r data awduriaeth bellach yn cael ei arddangos ar Dudalennau Canlyniadau Peiriannau Chwilio. Nid wyf wedi gweld gwybodaeth cyhoeddwr yn cael ei harddangos eto ... ond rwy'n siŵr

Fflach: naddion eira

Mae wedi bod yn bwrw eira am ychydig ddyddiau yma yn Indianapolis ... dyna'r amser! Y llynedd, codais ffeil fflach am ddim gyda plu eira ar hap. Mae croeso i chi ei lawrlwytho a'i ddefnyddio fel y dymunwch!