Oes, Mae Blogiau Gwych O Hyd I'w Darganfod ... Dyma Sut i Chwilio Am Nhw

Blogiau? Ydw i wir yn ysgrifennu am flogio? Wel, ie. Er mai'r term ymbarél swyddogol yr ydym bellach yn ei gymhwyso yn y diwydiant yw marchnata cynnwys, blogio yw'r fformat mwyaf cyffredin y mae cwmnïau'n ei ddefnyddio i gyrraedd eu persbectif a'u cleientiaid cyfredol. Wnes i erioed sylweddoli mewn gwirionedd y byddai'r term blogio yn tyfu i obselecense, ond mae'n cael ei ddefnyddio llawer llai nag erioed. Mewn gwirionedd, rwy'n aml yn cyfeirio at fy ysgrifennu yma fel erthyglau yn hytrach na

Pam a Sut i Sefydlu Cyfrif Gravatar

Un absoliwt ar gyfer cynyddu awdurdod a gwella safle peiriannau chwilio yw sicrhau cyfeiriadau ar wefannau perthnasol am eich gwefan, brand, cynnyrch, gwasanaeth neu bobl. Mae gweithwyr proffesiynol cysylltiadau cyhoeddus yn cyflwyno'r sgyrsiau hyn bob dydd. Maent yn cydnabod bod cael rhywfaint o sylw i'w cleientiaid ar-lein yn gyrru'r gydnabyddiaeth brand honno. Gyda newidiadau algorithm, mae hefyd yn brif strategaeth i wella eich safleoedd allweddair ar beiriannau chwilio. Ar adegau, nid ydym yn cael cyfle i gyfweld nac ysgrifennu am gynhyrchion

Tueddiadau wrth Recriwtio Marchnatwyr Cynnwys

Rydyn ni wedi cael ein bendithio yn ein hasiantaeth gyda pherthynas wych â gweithwyr proffesiynol marchnata cynnwys - o dimau golygyddol mewn cwmnïau menter, i ymchwilwyr a blogwyr alltraeth, i awduron arweinyddiaeth meddwl ar eu liwt eu hunain a phawb rhyngddynt. Cymerodd ddegawd i lunio'r adnoddau cywir ac mae'n cymryd amser i baru'r ysgrifennwr iawn â'r cyfle iawn. Rydyn ni wedi meddwl am logi awdur sawl gwaith - ond mae ein partneriaid yn gwneud gwaith mor anhygoel na fydden ni erioed wedi'i gael

APE: Awdur, Cyhoeddwr, Entrepreneur

Wrth baratoi ar gyfer ein cyfweliad â Guy Kawasaki, prynais gopi o APE: Awdur, Cyhoeddwr, Entrepreneur-Sut i Gyhoeddi Llyfr. Rwyf wedi darllen mwyafrif llyfrau Guy Kawasaki ac wedi bod yn gefnogwr ers cryn amser (gwnewch yn siŵr eich bod yn tiwnio i'r cyfweliad am y tro cyntaf iddo drydar ataf ... stori ddoniol!). Mae'r llyfr hwn yn dra gwahanol, er ... mae'n llyfr cyfarwyddiadau cam wrth gam manwl ar sut i hunan-gyhoeddi'ch e-lyfr. Awduron Guy

Beth yw AuthorRank a Pam Mae'n Bwysig

Rydw i wedi bod yn pestering fy nghleientiaid ac rydyn ni wedi bod yn integreiddio cod awduriaeth ar bob un o'n gwefannau WordPress ers gweld canlyniadau anhygoel ei wneud ar ein blog ein hunain. Dyma ffeithlun gwych i helpu i hyrwyddo awduriaeth hyd yn oed ymhellach ... gan bennu'r term, AuthorRank. Ar gyfer yr awdur, y marchnatwr neu'r cynhyrchydd cynnwys ar gyfartaledd, mae AuthorRank yn cyflwyno cyfle gwych ar gyfer brandio personol, ond mae hefyd yn ein gwneud ni'n gyfrifol yn unigol am ansawdd y gwaith rydyn ni'n ei gynhyrchu. Gwerthuso'r ansawdd

Olrhain Awduron WordPress Lluosog gyda Google Analytics

Ysgrifennais swydd arall ar sut i olrhain awduron lluosog yn WordPress gyda Google Analytics unwaith o'r blaen, ond fe'i cefais yn anghywir! Y tu allan i'r Dolen WordPress, ni allwch ddal enwau'r awdur felly ni weithiodd y cod. Sori am y methu. Rwyf wedi gwneud rhywfaint o gloddio ychwanegol ac wedi darganfod sut i'w wneud yn ddoethach gyda nifer o broffiliau Google Analytics. (Yn hollol onest - dyma pryd rydych chi'n dod i garu pecynnau dadansoddeg proffesiynol fel Webtrends!)

Cyfyngu Tudalennau yn WordPress i Angen Mewngofnodi

Yr wythnos hon, roeddem yn gorffen gweithredu thema arfer ar safle cleient a gwnaethant ofyn inni adeiladu rhyw fath o ryngweithio lle roedd rhai o'r tudalennau wedi'u cyfyngu i danysgrifwyr cofrestredig. Ar y dechrau, gwnaethom feddwl am weithredu ategion trydydd parti, ond roedd yr ateb yn eithaf syml mewn gwirionedd. Yn gyntaf, gwnaethom gopïo'r templed tudalen i ffeil newydd (mae unrhyw enw'n iawn, dim ond cynnal yr estyniad php). Ar ben y dudalen,

Fflach: naddion eira

Mae wedi bod yn bwrw eira am ychydig ddyddiau yma yn Indianapolis ... dyna'r amser! Y llynedd, codais ffeil fflach am ddim gyda plu eira ar hap. Mae croeso i chi ei lawrlwytho a'i ddefnyddio fel y dymunwch!