Symudedd UZE: Llwyfan y Farchnad ar gyfer Hysbysebu Digidol Allanol o'r Cartref

Yn ystod y pandemig, cafodd y farchnad hysbysebu lwyddiant mawr. Disgwylir, wrth gwrs, ond mae cwymp o 19.1% yn H1 220 yn effaith ddifrifol i fusnesau. Mae COVID-19 wedi ail-lunio tirwedd y defnyddiwr, gan fod ganddo gymaint o agweddau eraill ar fywyd bob dydd. Mae pobl yn teithio llai ac yn gwario llai. Gobeithio y bydd y pandemig drosodd yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf, ond mae'r misoedd hyn wedi dwysáu newidiadau allweddol a oedd eisoes yn dod i'r amlwg yn y byd hysbysebu. Symudol

Sut mae Eiriolwyr yn Gyrru Mwy o Weithgaredd Instagram na Dylanwadwyr

Erbyn 2019, disgwylir i wariant ar #Instagram Influencers gyrraedd $ 2.3 biliwn Mae hynny'n swm anhygoel, ond mae'n tynnu sylw'n uniongyrchol at bwer rhaglen weledol sydd wedi'i mabwysiadu'n eang wrth ddylanwadu ar benderfyniadau prynu. Mewn gwirionedd, mae 72% o ddefnyddwyr Instagram yn adrodd i wneud penderfyniad prynu yn seiliedig ar ddelweddau a rennir ar nodyn ochr Instagram y platfform ... gallwch fy nilyn i @dknewmedia! Byddwch yn barod i weld tunnell o luniau o fy nghi Gambino a fy rhai parhaus

OneLocal: Cyfres o Offer Marchnata ar gyfer Busnesau Lleol

Mae OneLocal yn gyfres o offer marchnata sydd wedi'u cynllunio i fusnesau lleol gael mwy o gwsmeriaid i mewn i gerdded i mewn, atgyfeiriadau, ac - yn y pen draw - i dyfu refeniw. Mae'r platfform yn canolbwyntio ar unrhyw fath o gwmni gwasanaeth rhanbarthol, sy'n rhychwantu'r diwydiannau modurol, iechyd, lles, gwasanaethau cartref, yswiriant, eiddo tiriog, salon, sba, neu ddiwydiannau manwerthu. Mae OneLocal yn darparu cyfres i ddenu, cadw a hyrwyddo'ch busnes bach, gydag offer ar gyfer pob rhan o daith y cwsmer. Mae offer cwmwl OneLocal yn helpu

ReachEdge i Helpu Busnesau Lleol i Gael Mwy o Gwsmeriaid

Mae busnesau lleol yn colli bron i dri chwarter eu harweinwyr oherwydd gollyngiadau yn eu proses werthu a marchnata. Hyd yn oed os ydyn nhw'n llwyddo i gyrraedd defnyddwyr ar-lein, nid oes gan lawer o fusnesau wefan sydd wedi'i hadeiladu i drosi arweinyddion, peidiwch â mynd ar drywydd arweinyddion yn gyflym neu'n rheolaidd, ac nid ydyn nhw'n gwybod pa rai o'u ffynonellau marchnata sy'n gweithio. Mae ReachEdge, system farchnata integredig o ReachLocal, yn helpu busnesau i ddileu'r gollyngiadau marchnata costus hyn a gyrru mwy o gwsmeriaid trwy eu

Munud Dim o Wirionedd: 8 Cam at Barodrwydd

Yn hwyr y llynedd, fe wnes i sefyll i mewn i gydweithiwr wneud cyflwyniad ar Zero Moment of Truth gan Google. Er bod yna dunnell o ymdrech a deunydd yn cael eu rhoi i ddogfennu'r strategaeth, mae'r deunydd yn weddol elfennol i'r mwyafrif o farchnatwyr modern. Yn y bôn, yr eiliad gwneud penderfyniadau pan fyddwch chi'n penderfynu prynu yw'r Zero Moment of Truth - neu'n syml ZMOT. Dyma'r Cyflwyniad ZMOT wnes i: Dyma fideo manylach ar y