Rhagfynegiad: Bydd Eich Busnes yn Fusnes E-fasnach

Ydych chi wedi gweld ein gwefan sydd newydd ei lansio? Mae'n wirioneddol anhygoel. Buom yn gweithio ar ddyluniadau a datblygiad ein cyhoeddiad am ymhell dros 6 mis ac ni allaf ddweud wrthych faint o amser a dreuliasom. Y mater yn syml oedd na allem ddatblygu gorffeniad yn ddigon cyflym. Yn fy marn i, mae unrhyw un sy'n adeiladu thema o'r dechrau heddiw yn gwneud anghymwynas â'r busnes maen nhw'n gweithio gyda nhw. Roeddwn i'n gallu mynd allan

Mae VaultPress yn Cadw WordPress yn Ddiogel

Rwy'n eistedd yn y bwth Automattic yn Blog World Expo (pŵer seiffonio) a chefais sgwrs wych gyda'r tîm WordPress ynghylch nifer o brosiectau rydyn ni wedi gweithio arnyn nhw yn ogystal â thrafod newidiadau a heriau rydyn ni'n rhedeg iddyn nhw gyda'n cleientiaid. . Un o'r pryderon hynny yw diogelwch a chopïau wrth gefn. Mae'n rhyfedd fy mod i wedi bod yn y gymuned WordPress ers tro, ond yn dal i glywed am raglenni a chymwysiadau sydd wedi bod o gwmpas ers blynyddoedd

Gweddnewidiad Busnes Indy: Y dyddiad cau yw Yfory!

Pan oeddwn i lawr yn Houston, nododd un o’r siaradwyr sut y bydd cwmni’n gwario mwy o arian ar eu lobi nag y byddant ar eu presenoldeb ar-lein. Nid oes unrhyw un yn gofyn i wneuthurwr soffa beth yw'r enillion ar fuddsoddiad ar soffa ledr braf ar gyfer y lobi - ond mae pawb yn torri ac yn cynion ar gost gwefan newydd. Mae gormod o gwmnïau'n anwybyddu'r strategaeth yn gyfan gwbl - yn rhy brysur gyda'u cerrynt

Enillwch Wii gan Noobie!

Mae fy ffrind da, Patric ... aka Mr Noobie, yn rhoi Nintendo Wii i ffwrdd! Mae Patric wedi bod yn ffrind gwych i'm blog dros y flwyddyn ddiwethaf ac rydyn ni wedi cael paned o goffi gyda'n ffrindiau yng Nghwpan y Bean. Mor gyffrous ag yr wyf yn ei gael am y teclyn diweddaraf neu'r dechnoleg fwyaf newydd, mae'n bwysig i mi gofio nad oes gan gyfran dda o'r bobl sy'n ymweld â'm gwefan gliw

Newydd anfon $ 1000 at Noa!

Sori am y rhediad hwyr ar hyn! Fe wnaethom anfon rhestr o'r cofnodion i Ade gyda phob cofnod â rhif ar hap yn gysylltiedig (gan ddefnyddio'r swyddogaeth RAND yn Excel ac yna didoli'r golofn). Yna cawsom Hannes yn dewis rhif ar hap o fewn y 108 ymgais felly ni fyddai Hannes yn gwybod pwy fyddai'r enillydd. Enillydd y rhoddion $ 1,000 oedd Noa yn wpstar.com! I dalu costau trafodion Paypal, rydw i mewn gwirionedd